Svätý arcibiskup Jozafát

V dnešnú nedeľu oslavujeme aj významného svätca Cirkvi, hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa. Svätý Jozafát, vlastným menom Ján, sa narodil v roku 1580 v dnešnej západnej Ukrajine v ortodoxnej (pravoslávnej) rodine. Keď začal neskôr študovať vo Vilniuse, prichádzal do kontaktu so zjednotenými východnými kresťanmi, až sa nakoniec jedného dňa rozhodol pridať k zjednoteným. V roku 1604 vstúpil do kláštora do rádu svätého Bazila Veľkého […]

Zdieľaj:

Continue reading


Začnime počúvaním

Začali sme nový cirkevný rok a pred nami je naša eparchiálna odpustová slávnosť. Tieto prvé septembrové dni sú trocha poznačené zhonom, veď do školy nastupujú školáci a študenti. Keď k tomu pripočítame uzávery na mestských komunikáciách, tak „zábava“ je ešte väčšia. No septembrový čas je aj časom počúvania, časom, keď sa máme možnosť zúčastniť programu duchovnej obnovy a programu […]

Zdieľaj:

Continue reading


Eparchiálna odpustová slávnosť v Katedrále v Košiciach

Eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie Narodenia Presvätej Bohorodičky v Katedrálnom chráme v Košiciach Program: Sobota – 9. september 2017 15:00 – Deviata hodinka 15:15 – Malé svätenie vody 16:00 – Modlitba posvätného ruženca 16:30 – Veľká večiereň s lítiou 18:00 – Archijerejská svätá liturgia 19:30 – Beseda s vladykom Milanom Chauturom: „Podávanie sviatosti eucharistie deťom“ 20:45 – Agapé na […]

Zdieľaj:

Continue reading


Najvyšší apoštoli

Na budúci týždeň slávime sviatok sv. Petra a Pavla. Pripomeňme si pri tejto príležitosti dôležité skutočnosti ich života. Sv. apoštoli Peter a Pavol ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom svete. Svätý Peter – pôvodným menom Šimon – sa narodil v Palestíne, v mestečku Betsaida na severnom brehu Genezaretského jazera. V dospelom veku býval v […]

Zdieľaj:

Continue reading