Náš večný domov

V nasledujúci štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista. Dobre vieme, že táto udalosť sa stala na 40-ty deň od Kristovho vzkriesenia. O nebi počujeme často aj v médiách. Mnohokrát je nám však ponúkaný až príliš skreslený pohľad na nebo. Preto je osožné pripomenúť si, ako vnímame nebo my kresťania. V Katechizme o tom, čo je nebo, nachádzame […]

Zdieľaj:

Continue reading


Sviatok sviatkov

Pred nami je náš najväčší kresťanský sviatok. Je to Kristova Pascha, alebo inými slovami Veľká noc. Apoštoli mali počas Kristovej Paschy skúsenosť s mnohými dôležitými situáciami. Dá sa povedať, že všetky udalosti ich zasahovali v jadre ich bytia. Mali za sebou niekoľko prebdených nocí, v ktorých sa pýtali seba samých, ale aj Boha, čo bude […]

Zdieľaj:

Continue reading


Narodenie Pána, Vianoce

Vianoce sú sviatky radosti. Aj keď s pravdivosťou tohto tvrdenia sa zhodujú takmer všetci, v reálnom živote to nie je až také jednoznačné. S Vianocami sa totiž v životoch mnohých ľudí spája smútok. Ak by sme príčiny toho skúmali detailnejšie, zistili by sme, že ten smútok pramení hlavne z narušených vzťahov. Teda nie sú zďaleka iba problémy finančného charakteru. Jestvuje […]

Zdieľaj:

Continue reading