Usmernenie o verejných bohoslužbách a o vstupe do chrámu

Sme veľmi radi, že po dvoch mesiacoch sa obnovuje možnosť slávenia verejných bohoslužieb, aj keď zatiaľ s obmedzeniami, v plnej zodpovednosti pri dodržiavaní nariadení hygienikmi. V súvislosti s danou situáciou platí: až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na bohoslužbách je teda od 6. […]

Zdieľaj:

Continue reading