Zosnulí žijú

Mladý človek myslí viac na život ako na smrť. Samozrejme, veď prekypuje životom a vyžíva sa v jeho fascinujúcej kráse. Skúsenosť, a má ju každý, nám však hovorí, že je tu aj smrť v jej rôznych formách. Už myšlienka na ňu nie je ľahká. Aj preto mnohí pred ňou utekajú, alebo o smrti nechcú vôbec počuť. Súčasťou života sú však […]

Zdieľaj:

Continue reading


Zverme sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky

Čochvíľa budeme sláviť sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Jeho základ tvorí udalosť z 10. storočia. Vtedy sa blaženému Andrejovi v blachernskom chráme v Konštantínopole počas jeho obliehania zjavila Bohorodička. V synaxáre nachádzame: „Raz prišiel počas nočného bdenia pred nedeľou Andrej Jurodivý (blázon pre Krista) do blachernského chrámu, kde sa uchovávalo rúcho a omoforion (veľká šatka na hlavu) Božej Matky. […]

Zdieľaj:

Continue reading