Najvyšší apoštoli

Na budúci týždeň slávime sviatok sv. Petra a Pavla. Pripomeňme si pri tejto príležitosti dôležité skutočnosti ich života. Sv. apoštoli Peter a Pavol ohlasovali evanjelium Ježiša Krista po celom vtedy známom svete. Svätý Peter – pôvodným menom Šimon – sa narodil v Palestíne, v mestečku Betsaida na severnom brehu Genezaretského jazera. V dospelom veku býval v […]

Zdieľaj:

Continue reading


Tak potrebný Svätý Duch

Slávime sviatok Zostúpenie Svätého Ducha alebo Svätú Päťdesiatnicu. Pripomeňme si podstatu tohto Sviatku. Päťdesiat dní po svojom zmŕtvychvstaní zoslal Pán z neba na svojich učeníkov Ducha Svätého. Tým sa začalo obdobie Cirkvi [ porov. KKC 731 – 733 ]. Päťdesiatnica nie je odlúčená od sviatku Paschy a Nanebovstúpenia. Všetky tieto spásne udalosti, pri ktorých sa zrodila […]

Zdieľaj:

Continue reading


Túžme po nebi!

Sviatok Nanebovstúpenia Pána je vždy na 40. deň po Kristovom Vzkriesení. Je to jeden z veľkých Pánových sviatkov. Obsah sviatku tvorí udalosť Kristovho vystúpenia do neba, o ktorej hovorí sv. Ján Zlatoústy v jednej zo svojich homílií takto: „Dnes je ľudský rod úplne zmierený s Bohom. Zmizol dávny a vražedný boj. My, ktorí sme neboli hodní života na zemi – […]

Zdieľaj:

Continue reading


Výnimočnosť žien

V dnešnú nedeľu nám cirkev dáva pred zrak ženy myronosičky, ktoré išli k hrobu, išli vo svojej ženskej originalite, za ktorú ich Pán odmenil. Pozrime sa bližšie na časť evanjelia dnešnej nedele: „Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po […]

Zdieľaj:

Continue reading