Túžme po nebi!

Sviatok Nanebovstúpenia Pána je vždy na 40. deň po Kristovom Vzkriesení. Je to jeden z veľkých Pánových sviatkov. Obsah sviatku tvorí udalosť Kristovho vystúpenia do neba, o ktorej hovorí sv. Ján Zlatoústy v jednej zo svojich homílií takto: „Dnes je ľudský rod úplne zmierený s Bohom. Zmizol dávny a vražedný boj. My, ktorí sme neboli hodní života na zemi – […]

Zdieľaj:

Continue reading


Niet väčšej radosti

Vstupujeme do Strastného Veľkého týždňa. Vstupujeme tiež do Veľkonočného tajomstva, ktorým Ježiš spasil celý svet a tým aj každého jedného z nás. Kristova Pascha je základom našej kresťanskej viery. Preto nemožno byť kresťanom a neveriť v Kristovo zmŕtvychvstanie, „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“(1 Kor 15,14), píše sv. Pavol v 1. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Zbadať Božiu lásku

Slávime Krížupoklonnú nedeľu. Kríž je v centre a my naňho nielenže hľadíme, ale sa pred ním aj klaniame. Skutočne, silné gesto. Pri pohľade na Kristov kríž sa nám natíska okrem iných otázok aj tá, či si Boh prial smrť vlastného Syna. V Katechizme nachádzame na túto otázku takúto odpoveď: K násilnej Ježišovej smrti nedošlo len na základe tragických vonkajších […]

Zdieľaj:

Continue reading