Príď kráľovstvo tvoje…

Dnes je Nedeľa Krista Kráľa.  Je to jeden z najmladších sviatkov. V rámci celej Cirkvi zaviedol jeho slávenie pápež Pius XI. v roku 1929. Bolo to v období, pre ktorého sprievodným znakom bolo búranie hodnôt, ktoré boli istotou ľudí minulých storočí. Relativizovalo sa všetko, relativizoval sa Boh aj dôležitosť viery. Ježiš je Kráľ. Výstižný dialóg o tom nachádzame vo […]

Zdieľaj:

Continue reading


Svätý arcibiskup Jozafát

V dnešnú nedeľu oslavujeme aj významného svätca Cirkvi, hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa. Svätý Jozafát, vlastným menom Ján, sa narodil v roku 1580 v dnešnej západnej Ukrajine v ortodoxnej (pravoslávnej) rodine. Keď začal neskôr študovať vo Vilniuse, prichádzal do kontaktu so zjednotenými východnými kresťanmi, až sa nakoniec jedného dňa rozhodol pridať k zjednoteným. V roku 1604 vstúpil do kláštora do rádu svätého Bazila Veľkého […]

Zdieľaj:

Continue reading


Vzor hodný nasledovania

Vo štvrtok 26. októbra oslávime sviatok sv. Demetra veľkomučeníka. Pripomeňme si v krátkosti životopis tohto významného svätca Cirkvi. Sv. Demeter žil v druhej polovici 3. storočia v meste Solún, kde jeho otec zastával vysoký úrad v rámci štruktúr Rímskej ríše. Po otcovej smrti cisár Maximián vymenoval Demetra za prokonzula mesta Solún a celej provincie. Sv. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Neostať bez Matky Ochrankyne

Do mesiaca október sme vstúpili krásnym sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Už sme si pripomenuli, že slávenie sviatku Ochrankyne sa viaže k udalosti z Konštantínopola, kde bol v r. 903 uchránený ľud pred nepriateľskými saracénskymi arabskými vojskami. Vtedy sa množstvo ľudu zhromaždilo v Blachernskom chráme v severnej časti Konštantínopola, kde sa úpenlivo modlili počas nočného bdenia. A Bohorodička vypočula svoj ľud tak, […]

Zdieľaj:

Continue reading


Vyvyšujme sv. Kríž v našich životoch

Sme v období poprazdenstva sviatku Povýšenia sv. Kríža nad celým svetom. Hľadíme na kríž, s úctou k nemu pristupujeme a uctievame si ho bozkom. Robíme to vo vedomí, že z Kristovho kríža vychádza moc. V tomto vedomí žili aj mnohí naši predkovia, ktorí dávali mnohé kríže aj na vyvýšené miesta, vrcholy hôr, aby „rozptyl“ moci Kristovho kríža bol čo najväčší. […]

Zdieľaj:

Continue reading