Kristus, ktorý vládne v nás

Sviatok Krista kráľa bol zavedený až v dvadsiatom storočí, a to napriek tomu, že myšlienka Krista vládcu je stará ako samo Kresťanstvo. Celé Matúšovo evanjelium je pokusom vykresliť po páde Jeruzalema Krista ako nového vladára, ktorý bude vládnuť tak Izraelitom ako aj Rimanom. Preto Matúšovo evanjelium uvádza hneď na svojom začiatku Ježišov rodokmeň –tak to bolo bežné […]

Zdieľaj:

Continue reading


Večná im pamiatka!

Máme každodennú skúsenosť s tým, že mnohé veci, ale aj osoby, upadajú do zabudnutia. Veci sú nepodstatné. Nakoniec, všetko sa raz premení nejakým spôsobom na prach. S človekom je to však iné. Ak vnímame výnimočnosť života, ale aj výnimočnosť svojej vlastnej existencie, mocnie najprv pocit, potom aj presvedčenie, že sme veční. Koniec koncov, je to aj jedna […]

Zdieľaj:

Continue reading


Zverme sa pod Jej ochranu

Oslávili sme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Je to starobylý sviatok. Slávi sa už niekoľko storočí. Z histórie možno spomenúť, že bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole, kde Bohorodička jasne naznačila, že ľud, ktorý ju prosil o pomoc, bude pod jej ochranou. Tak sa […]

Zdieľaj:

Continue reading


Kríž je náš poklad

Sme v období poprazdenstva Povýšenia sv. Kríža. Preto bude v našich chrámoch do budúcej stredy vyložený sv. kríž, aby sme na neho hľadeli, aby sme si ho uctili, aby sme o ňom rozjímali. Drevo svätého Kríža, na ktorom zomrel Náš Pán Ježiš Kristus, našla podľa prastarej kresťanskej tradície sv. Helena (+ 330), matka cisára Konštantína Veľkého r. 326. […]

Zdieľaj:

Continue reading