Sviatosť eucharistie je nenahraditeľná

Vo štvrtok po Nedeli Všetkých svätých slávime Sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, nazývaný tiež Sviatok Najsvätejšej Eucharistie (v lat. tradícii známy ako Božie telo). V našom liturgickom kalendári patrí medzi tzv. veľké sviatky, v Západnej cirkvi je prikázaným sviatkom. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pripravme svoje srdcia

Odovzdali sme sviatok Paschy. Ale Kvetná trióda sa završuje o nič menej veľkým a svetlým sviatkom Svätej Päťdesiatnice. Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Päťdesiatnice zo Starého zákona a ponechali jeho názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po starozákonnej Pasche, ale dali mu neporovnateľne nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice […]

Zdieľaj:

Continue reading


Samaritánkina pokora

Dnes je piata nedeľa po Pasche. Nesie názov Nedeľa o samaritánke. V evanjeliu počúvame veľmi pozoruhodný a zaujímavý dialóg medzi Ježišom a samaritánkou. Ani jedno slovo nie je daromné alebo zbytočné. V istom momente jej Ježiš povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem.“ (Jn 4, 16) Ona odpovedala, možno trochu s hanbou, možno trochu s bolesťou: „Nemám muža.“ Podľa tejto […]

Zdieľaj:

Continue reading


Myronosičky – vzor v nasledovaní Krista

V tretiu nedeľu po Pasche, slávime sviatok svätých žien myronosičiek. Tiež aj pamiatku Jozefa z Arimatey, ktorý bol jeden zo sedemdesiatich dvoch učeníkov. Tieto ženy sa stali prvými a neklamnými svedkami zmŕtvychvstania. Pohľad na odhodlanosť týchto svätých žien je dodnes zaujímavý a inšpirujúci. Myronosičkami boli nazvané preto, že v nasledujúci deň po Pasche sa ponáhľali, aby […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pascha – Velikdeň – Veľká noc

Ukončili sme svätú Štyridsiatnicu. Dnešnou Kvetnou nedeľou totiž vstupujeme už do Strastného týždňa, ktorý patrí už do Kvetnej triódy. Či sme už prežili pôstny čas plodne alebo nie, je tu čas, aby sme vstúpili so Veľkého strastného týždňa, na konci ktorého je Pascha. Pascha je Sviatok sviatkov. Úplné centrum nášho života. Uprostred Cirkvi vstupujeme znova […]

Zdieľaj:

Continue reading