Samaritánkina pokora

Dnes je piata nedeľa po Pasche. Nesie názov Nedeľa o samaritánke. V evanjeliu počúvame veľmi pozoruhodný a zaujímavý dialóg medzi Ježišom a samaritánkou. Ani jedno slovo nie je daromné alebo zbytočné. V istom momente jej Ježiš povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem.“ (Jn 4, 16) Ona odpovedala, možno trochu s hanbou, možno trochu s bolesťou: „Nemám muža.“ Podľa tejto […]

Zdieľaj:

Continue reading


Myronosičky – vzor v nasledovaní Krista

V tretiu nedeľu po Pasche, slávime sviatok svätých žien myronosičiek. Tiež aj pamiatku Jozefa z Arimatey, ktorý bol jeden zo sedemdesiatich dvoch učeníkov. Tieto ženy sa stali prvými a neklamnými svedkami zmŕtvychvstania. Pohľad na odhodlanosť týchto svätých žien je dodnes zaujímavý a inšpirujúci. Myronosičkami boli nazvané preto, že v nasledujúci deň po Pasche sa ponáhľali, aby […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pascha – Velikdeň – Veľká noc

Ukončili sme svätú Štyridsiatnicu. Dnešnou Kvetnou nedeľou totiž vstupujeme už do Strastného týždňa, ktorý patrí už do Kvetnej triódy. Či sme už prežili pôstny čas plodne alebo nie, je tu čas, aby sme vstúpili so Veľkého strastného týždňa, na konci ktorého je Pascha. Pascha je Sviatok sviatkov. Úplné centrum nášho života. Uprostred Cirkvi vstupujeme znova […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pôst cesta k Pasche

Dnešnou veľkopôstnou večierňou vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu, iným slovom Štyridsiatnice. Je to obdobie, ktoré je pre kresťana veľmi dôležité. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy zamerané na Veľkú noc, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha. História Štyridsiatnice siaha až do apoštolských čias. Už prvé kresťanské spoločenstvá si v deň židovskej Paschy pripomínali Kristovo […]

Zdieľaj:

Continue reading