Byť zvedavý ako Zachej

So začiatkom nového občianskeho roku sme vstúpili tiež do fašiangového obdobia. Počas týchto víkendov je mnoho plesov a zábav. Je dobré zabaviť sa s priateľmi, aby sa to stalo zdrojom plodnejšieho života, služby druhým. Pravá radosť, úsmev a zábava sú vždy žriedlom, z ktorého radi čerpáme.

Dnešná nedeľa, ktorá nesie názov podľa dôležitého aktéra v dnešnom evanjeliu, má názov Zachejova. A to nám jasne signalizuje, že Veľký pôst nie je až tak ďaleko. Cirkev ako skúsená a starostlivá matka nás už pripravuje na obdobie pôstu, aby bolo pre nás plodné. Pred zrak nám dáva Zacheja, ktorý sa po stretnutí s Ježišom obrátil, pretože ho toto stretnutie hlboko zasiahlo. Napriek tomu, že bol vzdialený od Boha a silou peňazí skamenelo jeho srdce, nakoniec sa obrátil. Ježiš ho zavolal a on odpovedal na jeho pozvanie. Boh má neobmedzenú moc. Má moc urobiť zo starého človeka nového, akokoľvek by bol človek ovplyvnený hriechom.

Z našej strany si je treba zobrať zo Zacheja príklad. V prvom rade ide o to, aby sme neostali v stave hovoriac si, že nám už niet pomoci. Je potrebné mať nádej alebo aspoň zvedavosť, akú mal Zachej. Zachej totiž, na základe tejto zvedavosti o Ježiša, sa k nemu dostal blízko. Intuitívne cítil, že Ježiš je výnimočný a možno aj to, že s ním, so Zachejom, čosi nie je v poriadku. Je známy príbeh o návštevníkovi továrne v Anglicku, kde sa vyrába najkvalitnejší papier na svete. Keď sa spýtal, z čoho papier vyrábajú, zaviedli ho do skladu a ukázali mu kopy starého papiera zo zberu. Povedal: To sa mi naozaj nechce veriť, že z toho by mohol byť ten preslávený kvalitný papier. O niekoľko týždňov neskôr dostal z tej továrne balíček. Bola v ňom sada dopisného papiera. K nej bol pripojený lístok, na ktorom bolo napísané: „Táto sada bola vyrobená zo starého papiera, ktorý ste mohli vidieť a ohmatať pri Vašej návšteve.“

Podobným spôsobom nakladá Boh s človekom. Premení v ňom to, čo je staré na nové. Len treba prijať Kristovo pozvanie tak, ako ho prijal Zachej. To môže urobiť každý bez ohľadu na to, kde sa práve v živote nachádza.

Zdieľaj: