Pascha – Velikdeň – Veľká noc

Ukončili sme svätú Štyridsiatnicu. Dnešnou Kvetnou nedeľou totiž vstupujeme už do Strastného týždňa, ktorý patrí už do Kvetnej triódy. Či sme už prežili pôstny čas plodne alebo nie, je tu čas, aby sme vstúpili so Veľkého strastného týždňa, na konci ktorého je Pascha.

Pascha je Sviatok sviatkov. Úplné centrum nášho života. Uprostred Cirkvi vstupujeme znova do tajomstva Paschy, na začiatku ktorého je Kristova smrť na kríži pre našu spásu. Prečo Boh použil takúto formu vykupiteľského diela? Prečo nás musel Ježiš zachrániť práve smrťou na kríži? Katechizmus nám dáva odpoveď týmito slovami: Kríž, na ktorom bol nevinný Ježiš krutým spôsobom popravený, je miestom najväčšieho poníženia a opustenosti. Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta. Tak svojou dokonalou láskou priviedol svet späť k Bohu [KKC 613 – 617, 622 – 623].

Boh Otec nám nemohol prejaviť svoju lásku presvedčivejšie, ako keď sa v osobe Syna nechal za nás pribiť na kríž. Kríž bol v antike tým najpotupnejším a najukrutnejším nástrojom popravy. Rímski občania nesmeli byť odsúdení na trest ukrižovaním, aj keby sa dopustili akéhokoľvek závažného zločinu. Boh tak vstúpil do najbezodnejšieho ľudského utrpenia. Od toho okamihu už nikto nemôže povedať: „Boh nevie, ako trpím.“

Krížom to však neskončilo. Kríž je súčasťou Kristovej paschy, ktorou nás previedol zo smrti do života. To je perspektíva nielen Kristova, ale aj každého kresťana, ktorý krstom prijal Kristov život a žije v Kristovi. Na mieste je teda otázka: Možno byť kresťanom a pritom neveriť v Kristovo z mŕtvychvstanie? Odpoveď je jednoznačná: Nie. „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15,14). Aj preto budeme na utierni vzkriesenia spievať výstižný kánon vzkriesenia, ktorý napísal posledný z cirkevných otcov sv. Ján Damascensky.

Je vzkriesenia deň, šťastím ľudia plesajme,
Slávnosť Pánova Pascha.
Veď od smrti k životu a zo zeme do nebies
priviedol nás Boh náš, Kristus.
Spievajme víťaznú pieseň.
Prajem Vám milostiplné sviatky
Kristovej paschy.Христос воскрece!  – Воістину Воскресe!CHRISTOS VOSKRESE! – VOISTINU VOSKRESE!

Χριστός ἀνέστη!  – Ἀληθῶς ανέστη!

KRISTUS VSTAL Z MŔTVYCH!  –  SKUTOČNE VSTAL!

Zdieľaj: