Zverme sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky

Čochvíľa budeme sláviť sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Jeho základ tvorí udalosť z 10. storočia. Vtedy sa blaženému Andrejovi v blachernskom chráme v Konštantínopole počas jeho obliehania zjavila Bohorodička. V synaxáre nachádzame: „Raz prišiel počas nočného bdenia pred nedeľou Andrej Jurodivý (blázon pre Krista) do blachernského chrámu, kde sa uchovávalo rúcho a omoforion (veľká šatka na hlavu) Božej Matky. Bol tam prítomný aj Epifán. O štvrtej hodine v noci videl svätec na vlastné oči vznešenú pani, ktorá vychádzala z cárskych dverí so svojím vznešeným sprievodom. Ctihodný Pánov Predchodca Ján a apoštol Ján Teológ ju podopierali svojimi rukami, mnohí svätí v bielych rúchach išli pred ňou, niektorí za ňou a spievali hymny a duchovné piesne.

Keď prišla k ambónu, obrátil sa svätý Andrej na Epifána a opýtal sa ho: „Vidíš Vládkyňu a Kráľovnú sveta?“ „Vidím ju, môj duchovný otče“, odpovedal tento. A zatiaľ čo sa oni dívali, Božia Matka sa dlhý čas modlila na kolenách a plakala pri tom. Keď dokončila svoju modlitbu, podišla k oltáru a prosila Boha za prítomný ľud. Následne sňala šatku, ktorú nosila na hlave, s veľmi slávnostným rázom ju dvihla a rozprestrela svojim prečistými rukami nad prítomným ľudom. Títo ctihodní muži – Andrej a Epifán – sa dlho dívali na šatku rozprestretú nad ich hlavami a na Božiu slávu žiariacu ako blesk. Pokiaľ bolo Bohorodička prítomná, bol viditeľný aj omoforion.

Týmto sviatkom si pripomíname nielen túto udalosť, ktorá sa stala svätému Andrejovi, ale oslavujeme aj Božiu Matku za to, že jej ochrana a jej modlitby sa rozprestierajú nad celou Cirkvou. Veríme, že Presvätá Božia Matka nás ochraňuje. Táto ochrana je štítom pred útokom zlých duchov a pred nešťastím a pomocou pri zbožných skutkoch a v kresťanskom živote.

Aj na nás sú dnes útoky a veľké. Mnohokrát sú rafinovane pripravené s cieľom diskreditácie tých, ktorí nehlásajú nič iné ako Kristovo evanjelium. Presvjataja Bohoródice, spasí nás.

Zdieľaj: