Mesiac október ako príležitosť

Vieme dobre, že mesiac október je mesiacom zasväteným Presvätej Bohorodičke. Začal sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý nás vždy veľmi dobre nasmeruje a duchovne naladí. Obráti našu pozornosť od každodenných starostí k večným pravdám a  skutočnostiam, ktoré sú z pohľadu večnosti tie najdôležitejšie.

Predovšetkým je potrebné pre každého jedného z nás spoznať v nej, v Presvätej Bohorodičke, starostlivú matku. Matku, ktorá svoje deti ochraňuje pred nástrahami. V 5. stor. počas vlády rímskeho cisára Leva I. bol prenesený z Jeruzalema do Konštantínopolu plášť presvätej Bohorodičky. Arménsky synaxár o tom píše: „Dal si nám, ó milosrdný Bože, svoju matku ako ochranu“. Samozrejme, že je potrebné využiť príležitosť k prehĺbeniu tejto dôležitej skutočnosti, ktorá sa prejavuje následne aj v našom spôsobe modlenia sa, ktorá sa prejavuje v každodennom spôsobe riešenia našich ťažkostí. Pravdou totiž ostáva, že byť ochránený mocou je nádejou tým, ktorí sa cítia chudobní. Aj v tomto zmysle sa modlíme blahoslavenstvo: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3). Bohorodička, ktorá bola od večnosti chránená celkom zvláštnym spôsobom, sa stala ochrankyňou detí, ktoré sa zverujú pod jej ochranu.

Tento mesiac je pre nás príležitosťou k modlitbe k Presvätej Bohorodičke. Môže to byť modlitba posvätného ruženca, ktorá je jednoduchou a hlbokou modlitbou. Môže sa ju modliť skutočne každý. Ale, samozrejme, môže to byť aj modlitba akatistu, ktorý sa modlievame po častiach alebo celý. Na modlitbu celého akatistu vás pozývame v nasledujúci piatok 12. októbra 2018 po večernej sv. liturgii.

Zdieľaj: