Pokánie ako cesta k Bohu

Vstupujeme do druhej polovičky Veľkého pôstu. V nasledujúci týždeň sa budeme modliť aj Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho. Minulý rok sme boli prekvapení peknou účasťou na tejto modlitbe, hoci patrí medzi tie dlhšie. Tento záujem určite pramení aj z hodnoty pokánia v našom živote.

Na jednej strane žijeme v spoločnosti, kde je pokánie z hriechov pre mnohých veľkou neznámou, pretože v jadre súčasnej kultúry je indivíduum a kult vlastnej sebarealizácie. Na druhej strane máme skúsenosť zo života, aké je budujúce uznať svoju chybu a povedať: „Odpusť mi, mrzí ma to“, a to vo vzťahu k Bohu aj k blížnemu. Takto vyjadrené pokánie je životodarné.

Je veľmi potrebné, aby sme na pokánie nezabúdali najmä voči Bohu. V Cirkvi máme veľké príklady svätcov kajúcnikov, na ktorých vidíme pravý model pokánia. Vynikajúcim príkladom pokánia pre nás je aj sv. Mária Egyptská, ktorej životopis budeme čítať aj počas modlitby Veľkého kajúceho kánona. Pripomeňme si niečo z jej života: Narodila sa v Egypte a vyrástla v krásnu dievčinu. Niektoré pramene uvádzajú, že už v 12. rokoch utiekla z domu do Alexandrie. Zneužívala svoj pôvab
a začala žiť hriešnym životom. Veľmi skoro sa z nej stala kurtizána, ktorá zvádzala mnohých k hriechu, dokonca aj bez nároku na odmenu. Pri istej príležitosti cestovala do Jeruzalema, kde chcela vstúpiť do chrámu na sviatok Povýšenia sv. kríža. Akokoľvek sa snažila, nejaká tajomná sila jej to nedovolila. To sa opakovalo tri krát. Uvedomila si celú hrôzu stavu svojej duše a horko sa rozplakala. Prvýkrát ľutovala svoje hriechy a zatúžila po očiste z nich. Potom už mohla vstúpiť. Potešená, že Boh prijal jej pokornú modlitbu, prosila o naznačenie cesty pokánia. Za tri mince, ktoré jej niekto daroval pri východe z chrámu, si kúpila tri pecne chleba. V chráme sv. Jána Krstiteľa pri Jordáne prijala sviatosti a odišla do púšte. Tam prežila takmer 50 rokov. Žila v pokání, modlitbách a rozjímaní. Na sklonku jej pozemského života ju v púšti našiel mních Zosima, ktorý jej nosil sviatosť eucharistie a jemu aj vyrozprávala svoj život.

Prepodobná matka Mária, pros Boha za nás.

Zdieľaj: