Program eparchiálnej odpustovej slávnosti farnosti Košice-Staré Mesto a duchovnej obnovy

Eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky
FARNOSŤ KOŠICE – STARÉ MESTO

  1. september 2019
    Sobota 

15,00  Deviata hodinka
15,15  Malé svätenie vody
16,00  Modlitba posvätného ruženca
16,30  Veľká večiereň s lítijou
18,00  Archijerejská svätá liturgia
19,15  Mozaika z histórie spoločenstva gréckokatolíkov v Košiciach (doprevádza sláčikové kvarteto Kombozet)
20,00  Agapé na farskom dvore
20,45  Poďakovanie za 35. rokov služby Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
21,45 Akatist k Presvätej Bohorodičky
22,30  Malé povečerie
23,15  Eucharistická adorácia

 

      8. september 2019
      Nedeľa

6,30  Moleben k Presvätej Bohorodičke
7,00  Utiereň
8,00  Svätá liturgia (CS)
9,30  Tretia hodinka
10,00  Slávnostná archijerejská svätá liturgia
              homília: Jaroslav Lajčiak, protosynkel košickej eparchie                                      

 

 

Duchovná obnova eparchiálneho odpustu v košickej katedrále

2.9.2019 – 6.9.2019

Téma:Mária v službe spoločenstvu Cirkvi“

 

PONDELOK, 2.9.2019

16,30 – Moleben k Presvätej
Bohorodičke
17,00 – sv. liturgia

Téma:
Mária a služba domácej cirkvi – v rodine
kazateľ:
o. prot. Miroslav Pohár
farár farnosti Sečovce
 UTOROK, 3.9.2019

16,30 – modlitba posvätného
ruženca
17,00 – sv. liturgia (CS)

 Téma:
Mária a služba širšiemu spoločenstvu v Nazarete – vo farnosti
kazateľ:
o. Tomáš Mikunda,
farár farnosti Slovinky
STREDA, 4.9.2019

16,30 – Akatist k Presvätej
Bohorodičke
17,00 – sv. liturgia

Téma:
Mária a služba spoločenstvu celého ľudstva
kazateľ:
o. Peter Čintala
farár farnosti Kolokočov
 Štvrtok, 5.9.2019

 16,15 – Parastas za
zosnulých
17,00 – sv. liturgia

 Téma:
Mária v službe spoločenstvu v konkrétnych situáciách života
kazateľ:
o. Barnabás Ivan,
farár Veľké Kapušany
 Piatok, 6.9.2019

16,15 – Akatist požehnania
rodín
17,00 – sv. liturgia

 

Téma:
Mária a obeta pre spoločenstvo Cirkvi – Panna a Matka

 

kazateľ:
o. Metod Lukačik, CSsR,
protoihumen redemptoristov

 

 

 

Zdieľaj: