Manželská sobota

Manželská sobota, 23. novembra 2019

Farnosť Košice – Staré Mesto a farnosť Košice – Nad Jazerom pozýva manželov na Manželskú sobotu alebo mini duchovnú obnovu. Bude to čas modlitby a duchovného zamyslenia v prospech posilnenia manželského života.

9,00 stretnutie v pastoračnom centre
modlitba 3. hodinky
9,30 1. príhovor – o. Pavol Bardzák
diskusia pri káve
10,30 2. príhovor – o. Vladimír Varga
voľné rozhovory pri agapé
12,00 záverečná modlitba

V prípade, že je potrebné postarať sa o deti, nahláste to v sakristii. V rámci spoločného pohostenia (agapé) stačí priniesť čokoľvek malé na spoločný stôl.

Zdieľaj: