Sviatky Narodenia Pána 2019 a Bohozjavenia 2020 v Košiciach

 

utorok

Predvečer Narodenia Pána

zdržanlivosť od mäsa, pôst

24.12.2019
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
  6,30 sv. liturgia (CS)

7,30 kráľovské hodinky

15,00 archijerejská sv. liturgia Bazila

          Veľkého s večierňou

20,45 pásmo vianočných kolied (zbor)

21,00 veľké povečerie Narodenia Pána

          s archijerejom a požehnaním Betlehema

          (zbor)

 

Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko Terasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  6,45 sv. liturgia

7,40 kráľovské hodinky

15,00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

21,30 Veľké povečerie s lítiou

 

  8,00 kráľovské hodinky

15,00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou

22,30 Veľké povečerie s lítiou

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,
sídlisko Nad jazerom
Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,
sídlisko Ťahanovce
 8,00 kráľovské hodinky
14,00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou
21,00 Veľké povečerie s lítiou

 

8,00 kráľovské hodinky
15,00 sv. liturgia Bazila Veľkého s večierňou
22,30 Veľké povečerie s lítiou

 

streda

NARODENIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA,

BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

prikázaný sviatok

25.12.2019
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 utiereň

7,30 sv. liturgia, myrovanie

9,00 slávnostná archijerejská svätá liturgia (CS),

        myrovanie (zbor)

11,00 sv. liturgia zameraná na deti,

Vianočné pásmo pre deti, myrovanie

17,00 veľká večiereň

18,00 sv. liturgia, myrovanie

Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko Terasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  7,00 utiereň sviatku

8,00 sv. liturgia, myrovanie

10,00 sv. liturgia, myrovanie

16,45 veľká večiereň

17,30 sv. liturgia, myrovanie

  8,00 utiereň

9,00 sv. liturgia (CS)

10,30 sv. liturgia

14,00 večiereň

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 sv. liturgia, myrovanie

9,00 roznášanie Eucharistie chorým

10,30 sv. liturgia, myrovanie

15,00 veľká večiereň

  7,30 utiereň

9,00 sv. liturgia (CS), myrovanie

10,30 sv. liturgia,

Vianočné pásmo detí, myrovanie

 

ŠTVRTOK

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

prikázaný sviatok

26.12.2019
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 utiereň

7,30 sv. liturgia

9,00 sv. liturgia (CS)

10,30 sv. liturgia zameraná na deti

17,00 večiereň

18,00 sv. liturgia

Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko Terasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  8,00 sv. liturgia (CS)

10,00 sv. liturgia, Vianočné pásmo

16,45 večiereň

17,30 sv. liturgia

  8,00 utiereň

9,00 sv. liturgia (CS)

10,30 sv. liturgia

14,00 večiereň

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 sv. liturgia (CS)

10,30 sv. liturgia

15,00 večiereň

  7,30 utiereň(CS)

9,00 sv. liturgia(CS)

10,30 sv. liturgia

19,00 sv. liturgia

PIATOK

Svätý apoštol, prvomučeník
a archidiakon Štefan
voľnica
27.12.2019
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 sv. liturgia (CS)

7,30 utiereň

9,00 sv. liturgia

17,00 sv. liturgia

18,30 sv. liturgia (CS)

Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko Terasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  6,45 sv. liturgia

7,45 utiereň

17,00 sv. liturgia

  7,00 utiereň

8,00 sv. liturgia

18,00 sv. liturgia

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 sv. liturgia

17,30 sv. liturgia

18,00 sv. liturgia

UTOROK

koniec občianskeho roka

 

31.12.2019
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 sv. liturgia (CS)

7,30 Ďakovný akatist

15,00 veľká večiereň s lítiou

16,00 Ďakovná archijerejská sv. liturgia

23,45 tichá adorácia pred eucharistickým Kristom

a požehnanie do nového občianskeho roka

Chrám sv. Petra a Pavla,

sídlisko Terasa

Chrám Božej Múdrosti,

sídlisko Furča

  6,45 sv. liturgia

16,30 Ďakovný akatist

17,00 Ďakovná sv. liturgia

23,30 Adorácia s požehnaním

16,00 sv. liturgia

17,00 veľká večiereň s lítiou

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

15,00 sv. liturgia

23,30 Ďakovný akatist

16,30 Ďakovný akatist

17,00 Ďakovná sv. liturgia

18,00 veľká večiereň s lítiou

STREDA

obrezanie  pána

pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého

Nový rok

prikázaný sviatok

1.1.2020
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 utiereň

7,30 sv. liturgia, myrovanie

9,00 sv. liturgia, myrovanie (CS)

 

10,30 slávnostná archijerejská sv. liturgia

          (zbor), myrovanie

17,00 večiereň

18,00 sv. liturgia, myrovanie

Chrám sv. Petra a Pavla,

sídlisko Terasa

Chrám Božej Múdrosti,

sídlisko Furča

  8,00 sv. liturgia, myrovanie

10,00 sv. liturgia, myrovanie

16,45 večiereň

17,30 sv. liturgia, myrovanie

  8,00 utiereň

9,00 sv. liturgia

10,30 sv. liturgia

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 sv. liturgia, myrovanie

10,30 sv. liturgia, myrovanie

 9,00 sv. liturgia (CS), myrovanie

11,00 sv. liturgia, myrovanie

19,00 sv. liturgia, myrovanie

piatok

Svätý prorok malachiáš

voľnica

3.1.2020
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 sv. liturgia (CS)

7,30 kráľovské hodinky

12,00 eucharistická adorácia, sv. spoveď

17,00 sv. liturgia

18,30 sv. liturgia (CS)

Chrám sv. Petra a Pavla, sídliskoTerasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  6,45 sv. liturgia, adorácia

7,45 kráľovské hodinky

17,00 sv. liturgia, adorácia

  8,00 kráľovské hodinky
Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 kráľovské hodinky

17,30 sv. liturgia

 

  8,00 kráľovské hodinky

18,00 večiereň

 

nedeľa

nedeľa pred osvietením

zdržanlivosť od mäsa

5.1.2020
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
  6,30 utiereň

7,30 sv. liturgia

9,00 sv. liturgia (CS)

10,30 sv. liturgia

15,00 veľká večiereň s archijerejom

21,00 veľké povečerie s lítiou s archijerejom,

          svätenie vody

Chrám sv. Petra a Pavla, sídliskoTerasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  8,00 sv. liturgia

10,00 sv. liturgia

16,00 veľká večiereň, svätenie vody

17,30 sv. liturgia

  8,00 utiereň

9,00 sv. liturgia

10,30 sv. liturgia

15,00 veľká večiereň

21,00 Veľké povečerie s lítiou

 

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 sv. liturgia (CS)

10,30 sv. liturgia

15,00 veľká večiereň, Veľké svätenie vody

21,00 Veľké povečerie s litijou

 

  7,45 utiereň

9,00 sv. liturgia(CS)

10,30 sv. liturgia

15,00 veľká večiereň

21,00 Veľké povečerie s lítiou

PONDELOK

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok

6.1.2020
Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.
6,30 utiereň

7,30 sv. liturgia, myrovanie

9,00 slávnostná archijerejská sv. liturgia (CS),   

        Jordánske svätenie vody, myrovanie

        (zbor)

11,00 sv. liturgia zameraná na deti, myrovanie

17,00 veľká večiereň

18,00 sv. liturgia, myrovanie

Chrám sv. Petra a Pavla, sídliskoTerasa Chrám Božej Múdrosti, sídlisko Furča
  8,00 sv. liturgia, svätenie vody,

myrovanie

10,00 sv. liturgia, myrovanie

17,30 sv. liturgia, myrovanie

  8,00 utiereň o. Jozef

9,00 sv. liturgia (CS), svätenie vody,

myrovanie

11,00 sv. liturgia, svätenie vody, myrovanie

Chrám Presv. Bohorodičky Ochrankyne,

sídlisko Nad jazerom

Kaplnka bl. P.P. Gojdiča,

sídlisko Ťahanovce

  8,00 sv. liturgia, svätenie vody, myrovanie

10,30 sv. liturgia, myrovanie

 

  7,30 utiereň (CS)

9,00 sv. liturgia (CS), svätenie vody, myrovanie

11,00 sv. liturgia, svätenie vody, myrovanie

 

 

 

                       Košice KVP DORKA                                  Košice Pereš

24.12.2019 20,00  Veľké povečerie s lítiou
25.12.2019 10,00 sv. liturgia, myrovanie   8,30  sv. liturgia, myrovanie
26.12.2019 10,00 sv. liturgia   8,30  sv. liturgia
29.12.2019 10,00 sv. liturgia   8,30  sv. liturgia
1.1.2020 10,00 sv. liturgia, myrovanie   8,30  sv. liturgia, myrovanie
5.1.2020 10,00 sv. liturgia   8,30  sv. liturgia
6.1.2020 10,00 sv. liturgia, svätenie vody, myrovanie   8,00  sv. liturgia, svätenie vody,

myrovanie

 

                       Družstevná – kaplnka                              Podhradová Chrám sv. Ondreja

24.12.2019   8,30 sv. liturgia

20,00 Veľké povečerie s lítiou

25.12.2019   8,30 sv. liturgia, myrovanie 11,30  sv. liturgia, myrovanie
26.12.2019   8,30 sv. liturgia 11,30  sv. liturgia
29.12.2019 17,00 sv. liturgia 11,30  sv. liturgia
31.12.2019   8,30 sv. liturgia s ďakovným akatistom
1.1.2020 10,00 sv. liturgia, myrovanie 11,30  sv. liturgia, myrovanie
5.1.2020   8,30 sv. liturgia
6.1.2020   8,30 sv. liturgia, svätenie vody, myrovanie 11,30  sv. liturgia, myrovanie

 

Zdieľaj: