Buďme vďační za dary

V nasledujúci nedeľu 26. februára 2017 oslávime spoločne ako miestna cirkev viacero významných skutočností, ktorých prehľadný zoznam sme priniesli v minulých číslach dvojtýždenníka. Medzi najdôležitejšie patrí 20. výročie od vzniku nového samostatného cirkevného subjektu pre gréckokatolíkov na území Košického samosprávneho kraja (dnes naša Košická eparchia) a významné jubileá nášho preosvieteného vladyku Milana. Treba však pripomenúť, že je to jubileum všetkých nás, pretože Košickú eparchiu tvoríme spoločne.

Iste, život by išiel ďalej aj bez Košickej eparchie, ale bol by iný. Viac neosobný, možno aj vlažnejší. Preto ustanovil sv. Ján Pavol II. 27. februára 1997 bulou Ecclesiales communitates najprv Košický apoštolský exarchát, ktorý bol neskôr povýšený na eparchiu.

Mnoho sme dostali. Sme si navzájom bližšie. Náš biskup k nám a my k nemu. Všetko to má zmysel v prvom rade pri pohľade na našu spásu. Košická eparchia na ceste do neba. Na ceste, kde spôsob putovania je na základe cyrilo-metodského dedičstva, ktorého sme nositeľmi. Aj preto vzniklo viacero nových farností. Duchovné aktivity cirkvi a mnohoraké stretnutia sa tiež dajú ťažko spočítať. Sme v Cirkvi a to je naša výhra.

Je treba za to všetko poďakovať a ísť ďalej. Kde? Tak, ako sme poznamenali vyššie, do nášho vytúženého cieľa, ktorým je nebo a kde by sme sa mali všetci vospolok stretnúť v centre s Pánom. Ako vladyka v príhovore, ktoré sme zverejnili v minulom čísle, pripomenul: „Ak k vďačnosti za všetky konkrétne dobrodenia pripojíme aj osobné, úprimné odhodlanie žiť a pracovať podľa slov nášho Pána, ak nebudeme zľahčovať a riediť usmernenia Písma a Cirkvi, ak naozaj zatiahneme na hlbinu, budúci rok sa stane aj novým míľnikom v našich dejinách.”

Zdieľaj: