Eparchiálna odpustová slávnosť v Katedrále v Košiciach

Eparchiálna odpustová slávnosť Košickej eparchie Narodenia Presvätej Bohorodičky v Katedrálnom chráme v Košiciach

Program:

Sobota – 9. september 2017

15:00 – Deviata hodinka
15:15 – Malé svätenie vody
16:00 – Modlitba posvätného ruženca
16:30 – Veľká večiereň s lítiou
18:00 – Archijerejská svätá liturgia
19:30 – Beseda s vladykom Milanom Chauturom: „Podávanie sviatosti eucharistie deťom“
20:45 – Agapé na farskom dvore
21:30 – Akadémia k 125. výročiu založenia Kogregácie SSNPM
Moleben k bl. Jozafate Hordaševskej
22:30 – Malé povečerie
23:15 – Eucharistická pobožnosť

 

Nedeľa – 10. september 2017

06:30 – Akatist k Presvätej Bohorodičke
07:00 – Utiereň
08:00 – Svätá liturgia (CS)
09:30 – Tretia hodinka
10:00 – Slávnostná archijerejská svätá liturgia
Slávnostný kazateľ: vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha

Zdieľaj: