KATEDRÁLNY CHRÁM

13.01.2019 – 20.01.2019

 

NEDEĽA 13.01.  

Nedeľa po Osvietení. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita — presun z nasledujúceho dňa.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 14.01.  

Ukončenie sviatku svätých Bohozjavení. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.]

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 15.01.  

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 16.01.  

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 17.01.  

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

18.01.  

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 19.01.  

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 20.01.  

Nedeľa 35. (30.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: