LITURGICKÝ PROGRAM

23.07.2017-29.07.2017

NEDEĽA 23.07.  

Nedeľa 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 24.07.  

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 25.07.  

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 26.07.  

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 27.07.  

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár.]

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

28.07.  

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 29.07.  

Svätý mučeník Kallinik.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 30.07.  

Nedeľa 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Zdieľaj: