KATEDRÁLNY CHRÁM

07.07.2019 – 14.07.2019

 

NEDEĽA 14.07.  

Nedeľa 5. týždňa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Svätý apoštol Akvila; svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita — presun z nasledujúceho dňa.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 15.07.  

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 16.07.  

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
– veľká večiereň s lítiou

STREDA

Sviatok

17.07.  

Svätá veľkomučenica Marína. Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
9,00 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben k bl. hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi
18,30 – sv. liturgia (CS)

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

ŠTVRTOK 18.07.  

Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej-Svorad a Beňadik.]

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

19.07.  

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– veľká večiereň s lítiou

SOBOTA

Sviatok

20.07.  

Svätý a slávny prorok Eliáš.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď) – biskupská kaplnka
9,00 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

NEDEĽA 21.07.  

Nedeľa 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: