KATEDRÁLNY CHRÁM

21.05.2018 – 27.05.2018

PONDELOK

Veľký sviatok

21.05. Pondelok Svätého Ducha. Poprazdenstvo Päťdesiatnice.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – posv. ruženec
9,00 – sv. liturgia
16,45 – moleben k Presvätej Bohorodičke
17,00 – sv. liturgia so sprievodom okolo chrámu
18,30 – sv. litugia(CS)

UTOROK 22.05.  

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
– moleben k Presvätej Bohorodičke

STREDA 23.05.  

Náš prepodobný otec Michal, synadský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16,45 – moleben k Presvätej Bohorodičke
17,00 – sv. liturgia
– akatist k Svätému Duchu

ŠTVRTOK 24.05.  

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

PIATOK

Voľnica

25.05.  

Tretie nájdenie hlavy svätého krstiteľa Jána.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

SOBOTA 26.05.  

Ukončuje sa sviatok Päťdesiatnice. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

NEDEĽA 27.05.  

Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00  – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: