KATEDRÁLNY CHRÁM

NEDEĽA 31.05.  

PÄŤDESIATNICA – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.

6,30 – utiereň (prenos)
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS) (prenos)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti (prenos)
12,00 – sv. liturgia (Maď)
16,45 –večiereň s modlitbami na kolenách (prenos)
18,00 – sv. liturgia

Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

PONDELOK

Veľký sviatok

01.06.  

Pondelok Svätého Ducha

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
9,00 – sv. liturgia
10,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia (prenos)
– Akatist k Svätému Duchu
18,30 – sv. liturgia (CS)

UTOROK 02.06.  

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16.45 – časť Akatistu k Svätému Duchu
17,00 – sv. liturgia (CS) (prenos)
– moleben k Božskému srdcu

STREDA 03.06.  

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16.45 – časť Akatistu k Svätému Duchu
17,00 – sv. liturgia (prenos)
– moleben k Božskému srdcu

ŠTVRTOK 04.06.  

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16.45 – časť Akatistu k Svätému Duchu
17,00 – sv. liturgia (prenos)
– moleben k Božskému srdcu

PIATOK

Prvý

Voľnica

05.06.  

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
12,00 – adorácia a spovedanie
15,00 – spovedanie
16.45 – časť Akatistu k Svätému Duchu
17,00 – sv. liturgia, eucharistická pobožnosť (prenos)
– moleben k Božskému srdcu
18,30 – sv. liturgia (CS)

SOBOTA

Fatimská

06.06.  

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – paraklis
9,00 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň (prenos)
18,00 – sv. liturgia (prenos)

NEDEĽA 07.06.  

Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

6,30 – utiereň (prenos)
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS) (prenos)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti (prenos)
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 –večiereň (prenos)
18,00 – sv. liturgia

 

Prenosy bohoslužieb si môžete pozrieť na www.logos.tv, www.grkatke.sk,
na youtube kanáli košickej katedrály, na facebookovej stránke katedrály.

 

V mimoriadnych okolnostiach, ak sa chce niekto vyspovedať, je potrebné kontaktovať kňaza telefonicky.

Farská kancelária: 055 622 5937, 0911 711 303

  1. Pavol Bardzák, farár, 0911 711 297
  2. Tomáš Miňo, kaplán, 0911 711 439
  3. Vojtech Boháč ml., výpomocný duchovný, 0904738134
  4. Jaroslav Girovský, výpomocný duchovný, 0911812199

 

Prosba o finančnú podporu farnosti
Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže sú teraz zakázané verejné bohoslužby, prosíme, o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. IBAN  SK36 0900 0000 0000 8212 1980. Ďakujeme.

 

Farská kancelária počas nasledujúcich dní bude fungovať. Ak je možné, je nutné vybavovať záležitosti predovšetkým telefonicky alebo emailom.

telefón:

055/ 622 59 37, 0911 711 303 (farská kancelária)

0911 711 297 (o. Pavol Bardzák, farár)

0911 711 439 (o. Tomáš Miňo, kaplán)

email:

grkatke.staremesto@gmail.com

bardzak.pavol@grkatke.sk

mino.tomas@grkatke.sk

Zdieľaj: