KATEDRÁLNY CHRÁM

18.11.2018 – 25.11.2018

 

NEDEĽA 18.11.  

Nedeľa 26. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 19.11.  

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 20.11.  

Blažená Jozafáta Hordaševská.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
– Veľká večiereň s lítiou

STREDA
Sviatok
21.11.  

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď) biskupská kaplnka
9,00 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– Moleben pred Narodením Pána
18,30 – sv. litugia(CS)

Po každej sv. liturgii bude myrovanie a požehnanie detí a mládeže.

ŠTVRTOK 22.11.  

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– kánon Narodenia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

23.11.  

Naši otcovia svätí Am lochios, a Gregor.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– Moleben pred Narodením Pána

SOBOTA 24.11.  

Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 25.11.  

Nedeľa Krista Kráľa. Ukončuje sa sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: