KATEDRÁLNY CHRÁM

17.09.2018 – 23.09.2018

 

PONDELOK 17.09.  

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 18.09.  

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 19.09.  

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 20.09.  

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

21.09.  

Ukončuje sa sviatok Povýšenia.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 22.09.  

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 23.09.  

Nedeľa 18. týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: