KATEDRÁLNY CHRÁM

19.11.2017 – 26.11.2017

NEDEĽA 19.11.  

Nedeľa 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 20.11.  

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– veľká večiereň s lítiou

UTOROK

Veľký sviatok

21.11.  

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď) – biskupská kaplnka
9,00 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
18,30 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

STREDA 22.11.  

Poprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky (až do 24. novembra vrátane). Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben pred Narodením Pána

ŠTVRTOK 23.11.  

Naši otcovia svätí Amflochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– kánon Narodenia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

24.11.  

Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia
– moleben pred Narodením Pána

SOBOTA 25.11.  

Ukončuje sa sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 –veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 26.11.  

Nedeľa Krista Kráľa. (Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

Zdieľaj: