KATEDRÁLNY CHRÁM

08.09.2019 – 22.09.2019

 

NEDEĽA 08.09.  

Nedeľa pred Povýšením. Nedeľa 13. týždňa po Päťdesiatnici. Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

6,30 – moleben k Presvätej Bohorodičke
7,00 utiereň
8,00 – sv. liturgia (CS)
9,30 – tretia hodinka
10,00 – archijerejská sv. liturgia
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

PONDELOK 09.09.  

Poprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky (do 11. septembra vrátane). Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK

 

10.09.  

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 11.09.  

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. Svätý hieromučeník Autonomos — presun z nasledujúceho dňa.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 12.09.  

Ukončuje sa sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

13.09.  

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– veľká večiereň s lítiou

SOBOTA

Sviatok

Zdržanlivosť od mäsa

14.09.  

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď) – biskupská kaplnka
9,00 – liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

NEDEĽA 15.09.  

Nedeľa po Povýšení. Nedeľa 14. týždňa po Päťdesiatnici. Poprazdenstvo Povýšenia (do 20. septembra vrátane). Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka (u nás).

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

PONDELOK 16.09.  

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 17.09.  

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 18.09.  

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 19.09.  

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

20.09.  

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 21.09.  

Sobota po Povýšení. Ukončuje sa sviatok Povýšenia.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 22.09.  

Nedeľa 15. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie — presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: