KATEDRÁLNY CHRÁM

19.05.2019 – 26.05.2019

 

NEDEĽA 19.05.  

Piata nedeľa po Pasche — o Samaritánke. (Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 20.05.  

Svätý mučeník Tallelaios.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

UTOROK 21.05.  

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
– moleben k Presvätej Bohorodičke

STREDA 22.05.  

Ukončuje sa sviatok Polovice Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Bazilisk.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

ŠTVRTOK 23.05.  

Náš prepodobný otec a vyznávač Michal, synadský biskup. [Prepodobná Eufrozína Polocká, igumenka Monastiera svätého Spasiteľa.]

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

24.05.  

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia
– moleben k Presvätej Bohorodičke

SOBOTA 25.05.  

Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 26.05.  

Šiesta nedeľa po Pasche — o slepom. (Svätý apoštol Karpos, jeden zo sedemdesiatich.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: