LITURGICKÝ PROGRAM

17.09.2017 – 24.09.2017

 

NEDEĽA 17.09. Nedeľa po Povýšení. Nedeľa 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 18.09.  

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 19.09.  

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 20.09.  

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovi

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 21.09.  

Ukončuje sa sviatok Povýšenia.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

22.09.  

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 23.09.  

Počatie úctyhodného a slávnehoproroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 24.09.  

Nedeľa 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Zdieľaj: