KATEDRÁLNY CHRÁM

14.01.2018 – 21. 01.2018

NEDEĽA 14.01.  

Nedeľa o Zachejovi. Ukončenie sviatku svätých Bohozjavení. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.]

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 15.01.  

Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 16.01.  

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 17.01.  

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 18.01.  

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

19.01.  

Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 20.01.  

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. (Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač; svätý mučeník Neofyt; svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila – presun z nasledujúcej nedele.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 –veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

NEDEĽA 21.01. Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi. Začiatok predpôstneho obdobia.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: