KATEDRÁLNY CHRÁM

117.11.2019 – 24.11.2019

 

NEDEĽA 17.11. Nedeľa 23. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 18.11.  

Svätí mučeníci Platón a Roman.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben k blaženej Jozafate Hordaševskej

UTOROK 19.11.  

Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 20.11.  

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– veľká večiereň s lítiou

ŠTVRTOK 21.11.  

Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď) – biskupská kaplnka
9,00 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia s požehnaním detí
– moleben pred narodením Pána
18,30 – sv. liturgia (CS) s požehnaním detí

Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

22.11.  

Poprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky (do 24. novembra vrátane). Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– moleben pred narodením Pána

SOBOTA 23.11.  

Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 24.11.  

Nedeľa Krista Kráľa. (Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po každej sv. liturgii bude myrovanie.

 

 

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: