KATEDRÁLNY CHRÁM

18.03.2018 – 25.03.2018

 

NEDEĽA 18.03.  

Nedeľa 5. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
16,00 – večiereň
– sviatosť pomazania chorých
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 19.03.  

Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16,30 – kajúci akatist
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 20.03.  

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. (Náš prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup – presun zo 7. apríla.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16,30 – kajúci moleben
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA

Zdržanlivosť od mäsa

21.03.  

Náš prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
16,30 – bolestný sv. ruženec
17,00 – liturgia vopred posvätených darov

ŠTVRTOK 22.03.  

Predprazdenstvo Zvestovania presvätej Bohorodičke – presun z nasledujúcej soboty. (Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16,30 – veľkopôstny moleben
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

23.02.  

Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď)
16,30 – Krížová cesta s deťmi
17,00 – liturgia vopred posvätených darov

SOBOTA 24.03.  

Sobota svätého a spravodlivého Lazára.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 25.03.  

Kvetná nedeľa. Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
16,00 – predveľkonočná sviatosť zmierenia
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Po každej sv. liturgii nasleduje svätenie bahniatok a myrovanie.

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: