KATEDRÁLNY CHRÁM

22.07.2018 – 29.07.2018

 

NEDEĽA 22.07.  

Nedeľa 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna; návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 23.07.  

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 24.07.  

Svätá veľkomučenica Kristína. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 25.07.  

Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

ŠTVRTOK 26.07.  

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

27.07.  

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 28.07.  

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 29.07.  

Nedeľa 10. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: