KATEDRÁLNY CHRÁM

24.03.2019 -31.03.2019

NEDEĽA 17.03.  

Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00  – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK

Veľký sviatok

25.03.  

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď)
9,00 – sv. liturgia
16,30 – kajúci akatist
17,00 – sv. liturgia s večierňou
18,30 – sv. liturgia (CS)

Po každej sv. liturgii nasleduje myrovanie.

UTOROK 26.03.  

Ukončuje sa sviatok Zvestovania. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16,30 – kajúci moleben
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA

Zdržanlivosť od mäsa

27.03.  

(Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
16,30 – bolestný sv. ruženec
17,00 – liturgia vopred posvätených darov

ŠTVRTOK 28.03.  

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. (Svätý hieromučeník Január a spoločníci — presun z 21. apríla.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
16,30 – veľkopôstny moleben
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

29.03.  

(Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána.)

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – utiereň
8,30 – sv. liturgia (Maď)
16,30 – Jažišova modlitba
17,00 – liturgia vopred posvätených darov

SOBOTA 30.03.  

Sobota 4. týždňa Veľkého pôstu — štvrtá zádušná. Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – parastas s čítaním hramôt
8,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 31.03.  

Nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu — pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.)

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00  – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: