KATEDRÁLNY CHRÁM

19.01.2020 – 26.01.2020

 

NEDEĽA 19.01.  

NEDEĽA 32. TÝŽDŇA PO PÄŤESIATNICI. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

PONDELOK 20.01.  

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

UTOROK 21.01.  

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)

STREDA 22.01.  

Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
– akatist k Ježišovi Kristovi

ŠTVRTOK 23.01.  

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

24.01.  

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
8,30 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – sv. liturgia

SOBOTA 25.01.  

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup.

6,30 – sv. liturgia (CS)
7,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

NEDEĽA 26.01.  

NEDEĽA O ZACHEJOVI. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia.

6,30 – utiereň
7,30 – sv. liturgia
9,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky: 

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: