LITURGIKUS PROGRAM

Sajnálattal közöljük a kedves hívekkel, hogy 2021. január 1.-től a nyilvános Szent Liturgiák elmaradnak visszavonásig. A vasárnapi és az ünnepi Szent Liturgiák online lesznek közvetítve YouTube oldalunkon.


07.02.2021     Húhagyó vasárnap 
12:00   Liturgia (online közvetítés)


15.02.2019   Hétfő – NAGYBÖJT KEZDETE – Szigorú böjt van!

Szigorú böjt jelenti a húsos, zsíros, tojásos ételektől és a tejtermékektől való tartózkodást. Háromszor lehet enni, ebből egyszer lehet jóllakni. A szigorú böjt megtartása 12-60. életév között kötelező. Csak a Nagyböjt első napján és Nagypénteken van előírva. A betegek, terhes asszonyok, a nehéz testi munkát végzők, vagy akik hosszú úton vannak, fel vannak mentve a szigorú böjt kötelezettsége alól.

A többi nagyböjti napok közül szerda és péntek hústalan napok.


Az idén van egy különlegesség a székesegyházunk liturgikus programjában: a keleti egyházban az egész nagyböjti idő aliturgikus idő – azt jelenti, hogy eucharisztikus szentliturgiák nincsennek végezve (szombatokat és vasárnapokat kivéve), csak utrenyék, vecsernyék és szerdánként és péntekenként az előszenteltek liturgiája van végezve.

Ezt a böjti fegyelmet szeretnénk a székesegyházunkban is legalább a nagyböjt első hetén betartani. Ezért jövő pénteken, február 19-én 8.30-kor liturgia helyett Akatisztoszt Krisztus Urunk kínszenvedéséről fogjuk imádkozni.


19.02.2019   Péntek
08:30  Akatiszt Krisztus Urunk kínszenvedéséről (online közvetítés)

21.02.2019   Nagyböjt 1. vasárnapja
12:00  Liturgia (online közvetítés)


Az online közvetített Szent Liturgiák ezeken a linkeken találhatók: 

https://www.logos.tv/zive-prenosy

https://www.zemplin.tv/nazivo

http://grkatke.sk/chramy-nazivo

A hívek számára továbbra is érvényben van a felmentés a vasár- és ünnepnapi Szent Liturgiákon való részvétel alól. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a vasár- és ünnepnapot másképp is meg lehet szentelni. A hívők figyelmébe ajánljuk ezért a szertartások közvetítéseinek követését, amelyhez az otthoni környezetet szükséges alkalmassá tenni, eltávolítani a zavaró tényezőket, egy kiválasztott szertartást figyelemmel követni és aktív imádsággal bekapcsolódni. A reggeli illetve alkonyati istentiszteleten való részvétel, családon belüli zsolozsmázás, a Szentírás olvasása, valamint egyéb közös családi imádságok szintén alkalmasak a vasár- és ünnepnapok megünneplésére.

 


IMÁK A KORONAVÍRUS IDEJÉN: [doc] [pdf]


A Szentatya imája a koronavírus idején

Ó, Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon.

Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége, aki hitedben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában.

Római nép Üdvössége, te tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a mostani megpróbáltatások után.

Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Ámen.

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó, dicsőséges és áldott Szűz!


Erdő Péter bíboros, prímás imája

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!

Ámen.


Pió atya „ellenállhatatlan kilencede” Jézus Szent Szívéhez

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.

Imádkozásának módja:

Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét.

 

1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.“ Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy szabadíts meg bennünket és az egész világot a koronavírus járványtól!

Miatyánk…, Üdvözlégy Mária…, Dicsőség az Atyának…

Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Ámen.

2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.“ Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy vedd magadhoz az elhunytakat, gyógyítsd a betegeket!

Miatyánk…, Üdvözlégy Mária…, Dicsőség az Atyának…

Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Ámen.

3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.“ Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy segítsd a betegek gyógyítóit, aggódó hozzátartozóikat és mindazokat, akik a járvány következményeitől szenvednek!

Miatyánk…, Üdvözlégy Mária…, Dicsőség az Atyának…

Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Ámen.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!

Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!

Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat!


Ima a Szűzanyához:

Mária, te, aki ismerted a fájdalmat, a szomorúságot és az aggódást, átélted a boldogságot és az örömöt is.

Amikor gyorsan támad a vész, újra látjuk, hogy milyen kicsi a világ, de te odafigyelsz ránk, és minden embertársunkra. Köpenyeddel átölelsz minden létezőt, különös szeretettel fordulsz ma a fertőzött, az idős, az egyik országból másikba utazó emberek, az ápolók és orvosok felé. Tizenkét csillagból álló koronád jelzi a reményt, hogy a te útmutatásoddal minden nehézség átléphető.

Te, aki Jézus Krisztus anyja vagy, imádkozz a betegekért, aggódó hozzátartozóikért, és mindazokért, akik a vírus idején is áldozatot hoznak másokért.

István király a bajban neked ajánlotta fel az országot. Mi is felajánljuk neked magunkat, országunkat és életünket.

Segíts minket abban, hogy a járvány ne csak félelmet és könnyeket hozzon, hanem minket is jobb útra tereljen. Kérjük, hogy a vírust lelkileg megerősödve, Istenhez közelebb kerülve küzdjük le, s az ebből fakadó értékeket a baj elmúltával is megőrizzük.

Ámen!


 

Zdieľaj: