OZNAMY

  • Ako sme vás už informovali v uplynulých týždňoch, v nedeľu 22.9.2019 sa uskutoční v Bratislave NPŽ. V rámci košických gréckokatolíckych farnosti, organizujeme spoločné putovanie na túto spoločenský veľmi významnú a dôležitú akciu, na ktorej budeme môcť aj svojím postojom ohlásiť prirodzenú ochranu života od jeho počiatku, až po samotný koniec. Aby sa nám podarilo k vašej spokojnosti všetko organizačne zabezpečiť na tejto akcii, ktorej sa naposledy zúčastnilo cca 80 000 ľudí, prosíme vás, aby ste svoj predbežný záujem dnes prejavili zapísaním sa na predbežný zoznam. Na základe tohto predbežného záujmu, budeme môcť zabezpečiť v predstihu dostatočný počet autobusov a kňazov. Čo sa týka ceny za dopravu, urobíme všetko preto, aby sme s pomocou sponzorov a príspevkov cenu znížili tak, aby nebola záťažou pre žiadneho z účastníkov. Zapísať sa môžete na hárok na bočnom oltári. Sú dve možnosti. Cesta s ubytovaním zo soboty na nedeľu 22092019 alebo bez ubytovania v nedeľu skoro ráno
  • 01.09. bude zbierka na podporný fond bohoslovcov
  • v sobotu večer o 20,45 bude na farskom dvore agapé, občerstvenie, na ktoré ste všetci pozvaní. Viac sa spoznáme a utužíme aj týmto svoje vzťahy. V súvislosti s týmto však prosíme naše gazdinky o makovník alebo koláč alebo niečo podobné. Pohostíme sa nimi navzájom a tiež pohostíme aj hostí v nedeľu pri myrovaní. Vaše takto prichystané dary od vás preberú mladí pri v zasadačke fary v sobotu od 15,00 do 20,30
  • v utorok bude brigáda na upratanie katedrály od 9,00
  • v utorok o 18,00 prosíme pánov o pomoc pri uprataní okolia katedrály
  • začína školský rok, rodičia prihlasujte svoje deti na naše náboženstvo
  • milí rodičia môžete už prihlasovať svoje deti na prvú svätú spoveď a prijímanie 2020. Prihlasovací hárok je v sakristii
  • v sakristii si môžete zakúpiť pohľadnicu, na ktorej je kresba našej katedrály, ktorá vznikla v rámci projektu Chrámy Košickej eparchie. Cena je 0,50 €
  • Časopis Slovo je na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok 1 € za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
Zdieľaj: