OZNAMY

  • na našej cirkevnej základnej škole a MŠ sv. Gorazda na sídlisku Košice – Ťahanovce ponúkajú voľné pracovné pozície pre učiteľov v materskej škôlke aj základnej škole na prvom aj druhom stupni. Podmienky s tým spojené sú vyvesené na tabuli oznamov
  • pri východe si vám ponúkame bohoslovecký časopis Prameň 1€
  • na budúcu nedeľu 21.08. bude zbierka na podporný fond Košickej eparchie
  • milá mládež, pozývame vás na Camp 2019. turnus – vysokoškoláci (1. – 4. august), 2. turnus – stredoškoláci, 3. turnus – 9 – 11 roční (12. – 16. august), 4. turnus – 12 – 14 roční (19. – 23. august). Prihlásiť sa a zaplatiť môžete v sakristii od dnešného dňa. Viac na aetos.sk alebo na plagáte
  • foto a video zo slávnostného prijímania sú v sakristii
  • v sakristii si môžete zakúpiť pohľadnicu, na ktorej je kresba našej katedrály, ktorá vznikla v rámci projektu Chrámy Košickej eparchie. Cena je 0,50 €
  • Časopis Slovo je na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok 1 € za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
Zdieľaj: