OZNAMY

  • v nedeľu 22.07. bude zbierka na Rádio Lumen a TV Lux
  • mládež pozývame na Národné stretnutie mládeže v Prešove P18, toto štvordňové stretnutie nadväzuje na svetové stretnutie mládeže v Paname 2019. Zaujímavý program začína vo štvrtok v prešovskej šporotovej hale. Viac na narodnestretnutiemladeze.sk
  • deti, ktoré pôjdu v nasledujúcom školskom roku na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie, teda tretiaci na ZŠ a starší, od začiatku prázdnin teda od 01.07. už nepristupujú k sviatosti eucharistie až do slávnosti
  • Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka, ktorú udelí gréckokatolíckym pútnikom v sobotu 6. októbra 2018. Oznamujeme vám, že hlavným bodom púte okrem audiencie Svätého Otca budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame na známosť, že bude možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc, ktorej cenu vám zašleme už čoskoro.
  • v sakristii si môžete zakúpiť pohľadnicu, na ktorej je kresba našej katedrály, ktorá vznikla v rámci projektu Chrámy Košickej eparchie. Cena je 0,50 €
  • Časopis Slovo je na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
Zdieľaj: