OZNAMY

  • deti, ktoré pôjdu v nasledujúcom školskom roku na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie, teda tretiaci na ZŠ a starší, od začiatku prázdnin teda od 01.07. už nepristupujú k sviatosti eucharistie až do slávnosti
  • farnosť Košice – Nad Jazerom nás pozýva na posviacku nového chrámu, ktorá bude v nedeľu 30.09.2018
  • v nasledujúcu nedeľu 23. septembra 2018 o 10,30 bude prvé stretnutie slávnostne prijímajúcich. Prihláška je sakristii
  • nový ročník Biblickej školy bude 25.09.2018 o 18,00 h. v pastoračnom centre
  • v pondelok o 18,00 je škola katechumenov, pozývame dospelých a dospievajúcich, ktorí sa chcú dar pokrstiť a prijať ostatné iniciačné sviatosti
  • v sakristii si môžete zakúpiť pohľadnicu, na ktorej je kresba našej katedrály, ktorá vznikla v rámci projektu Chrámy Košickej eparchie. Cena je 0,50 €
  • Časopis Slovo je na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
Zdieľaj: