OZNAMY

  • deti a mládež od 6 do 14 rokov pozývame na náš letný farský tábor, ktorý sa uskutoční od pondelka 2. júla do piatku 6. júla. Prihlasovací hárok je v sakristii. Viac info v NK. Tešíme sa na vás
  • V sobotu 2. júna 2018 vás pozývame na Metropolitnú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Cestovné je 17 eur. Prihlásiť sa a zaplatiť cestovné môžete  v sakristiách košických gréckokatolíckych chrámov čo najskôr
  • v utorok o 18,00 bude biblická škola
  • na budúcu nedeľu je Deň rodiny v Košiciach. Pozývame vás na bohatý program, ktorý sa začne o 15,00 sv. omšou v Dóme sv. Alžbety, ktorú bude celebrovať o. arcibiskup Bernard Bober a náš preosv. vladyka Milan. Potom od 16,00 bohatý program pri Dolnej bráne aj Hornej bráne
  • v sakristii si môžete zakúpiť pohľadnicu, na ktorej je kresba našej katedrály, ktorá vznikla v rámci projektu Chrámy Košickej eparchie. Cena je 0,50 €
  • Časopis Slovo je na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
Zdieľaj: