OZNAMY

  • v nedeľu 19.01.2020 pri príležitosti 100. výročia narodenie pátra Michala Lacka SJ, významného gréckokatolíckeho jezuitu bude v kostole Košice – Krásna o 10,30 archijerejská sv. liturgia o 10,30.
  • pozývame vás na Ekumenickú bohoslužbu slova 20. januára 2020 o 18,00 v Historickej radnici. Hlavný slúžiteľ a kazateľa bude o. archim. Jaroslav Lajčiak, protosynkel
  • pozývame Vás na koncert koledy ukrajinských grécko-katolíckych bohoslovcov z kyjevského seminára, ktorý sa v rámci svojho európskeho turné zastavia aj u nás v Košiciach. Ich hudobná skupina si hovorí MetaNoya a v Ukrajine nesmú chýbať na žiadnom festivalovom pódiu. Chlapci Vám prichádzajú do Košíc vinšovať a koledovať. Koncert sa uskutoční v utorok 21. januára o 19:00 v Kostole sv. Rity u bratov Augustiniánov na Herlianskej 52. Vstup je voľný!
  • v nedeľu o 10,30 je príprava so slávnostne prijímajúcich. Príďte aj rodičia budeme hovoriť o termíne slávnosti.
  • v nedeľu 26.01. bude zbierka na cirkevné gréckokatolíckej školy
  • v pondelok škola Božej lásky o 18,00
  • ostatné aktivity ostávajú nezmenené
  • v sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo a Misionár na r. 2020. Viac info v NK
  • v sakristii si členovia Spolku Sv. Cyrila a Metoda môžu vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu
  • v sakristii si môžete kúpiť rôzne druhy kalendárov
Zdieľaj: