OZNAMY

  • v nedeľu 17.11. o 17,00 vás pozývame na Ekumenický koncert speváckych zborov v Kunsthalle na Rumanovej ul. 1. V rámci prehliadky vystúpi aj náš Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda
  • v sobotu 23.11.2019 pozývame manželov na Manželskú sobotu alebo mini duchovnú obnovu. Bude to čas modlitby a duchovného zamyslenia v prospech posilnenia manželského života. Prihlásiť sa môžete v sakristii najneskôr do piatku 15. novembra 2019
  • znova vám prinášame info o púti Košickej eparchie do Ríma 2020. Pri príležitosti 350. výročia slzenia Klokočovskej ikony si ju uctí aj sv. otec František v bazilike sv. Petra v Ríme a posvätí nové koruny na ikonu. Chceme Vás preto pekne poprosiť, aby sme v čo najväčšom počte sprevádzali Božiu matku a našu Ochrankyňu do Ríma. Púť sa uskutoční od 27.6. – 2.7.2020. Program a cena autobusovej púte je na nástenke. Program leteckej púte sa pripravuje. Prihlásiť sa a zaplatiť zálohu 100 € môžete v kancelárii FÚ najneskôr do 31.12.2019. K prihlasovaniu potrebujete platný O.P., alebo C.P.
  • v pondelok je o 18,00 škola katechumenov
  • v utorok bude o18,00 bude Biblický večer
  • pred nami je týždeň modlitieb Cirkvi za mládež. Pozývame mládež na stretnutie v stredu na večernej sv. liturgii
  • ostatné pastoračné aktivity ostávajú nezmenené
  • v sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo a Misionár na r. 2020. Viac info v NK
  • v sakristii si členovia Spolku Sv. Cyrila a Metoda môžu vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu
  • v sakristii si môžete kúpiť rôzne druhy kalendárov
Zdieľaj: