OZNAMY

 • v nedeľu 18.03. bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom
 • v nedeľu 18.03. budeme po veľkopôstnej večierni vysluhovať sviatosť pomazania pre chorých. Večiereň preto začne o hodinu skôr teda o 16,00. Podmienky prijatia sviatosti:
  • byť v stave posväcujúcej milosti
  • mať dovŕšený vek 60 rokov alebo aj mladší, ak trpí určitou chorobou alebo sa pripravuje na hospitalizáciu v nemocnici, či operáciu, môže sviatosť prijať ako posilu dávajúcu jeho utrpeniu zmysel
 • v utorok bude biblická škola o 18.00 v PC
 • škola katechumenov bude v stredu o 17.00 v PC
 • v stredu o 18.00 bude stretnutie farskej rady v PC
 • na budúcu Kvetnú nedeľu 25.03. vás pozývame na predveľkonočnú sv. spoveď. Doobeda z pastoračných dôvodov budeme spovedať v menšom množstve. Poobede vo väčšom množstve od 16,00
 • Cirkevná základná škola s mš sv. Gorazda na Sídlisku Košice – Ťahanovce nás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v nasledujúci štvrtok 22.03.2018 od 15,00 v budove školy na Juhoslovanskej 2.
 • v sakristii si môžete zakúpiť pohľadnicu, na ktorej je kresba našej katedrály, ktorá vznikla v rámci projektu Chrámy Košickej eparchie. Pohľadnicu môžete samozrejme použiť aj k Paschálnym sviatkom a stojí 0,50 €
 • Časopis Slovo je na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
 • mládež pozývame na Kvetnú nedeľu 25. 03. v Trebišove
Zdieľaj: