OZNAMY

 • Na základe uznesenia vlády SR a na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z., sú verejné bohoslužby od 01. 01. 2021 pozastavené do odvolania.
 • Tak ako v predošlých podobných situáciách vám chceme byť na blízku prostredníctvom vysielania bohoslužieb na logos.tv alebo grkatke.sk/živé vysielanie z katedrály alebo na TV Zemplín.
 • V súvislosti s vysielaním bohoslužieb, je v terestriálnom (čiže na anténach) vysielaní už aj televízia Zemplín, ktorá vysiela každodenne bohoslužby. Touto cestou vás prosíme aj o finančnú podporu Televízie Zemplín alebo Logos. Pán Boh zaplať!

 

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby pozastavené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

 • Dnes (07. 03.):
  • o 11,30 bude online stretnutie prvoprijímajúcich. Ak môžete, pripojte sa – prihlasovací kód sme vám zaslali na email.
  • o 17,00 bude veľkopôstna večiereň, na ktorej zaznie štvrtá pôstna kázeň, ktorú bude mať o. Martin Mráz. Na pôstnych kázňach sa venujeme pohľadu na sv. Jozefa, keďže je mimoriadny rok sv. Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František. Téma pôstnej kázne bude: „Sv. Jozef – prijímajúci otec“. Budeme sa modliť zo zborníkov.

 

Pán si k sebe povolal o. prof. Vojtecha Boháča st., dlhoročného profesora liturgiky na GTF v Prešove, ktorý pôsobil dlhé roky aj v našej farnosti a tejto katedrále. S úctou na neho spomíname.
Pohrebné obrady, ktoré vykoná prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babjak a vladyka Cyril Vasiľ, začnú zajtra v pondelok 08. 03. 2021 o 10:30 h. v našej košickej katedrále. Kvôli pandemickej situácii nebude možné, aby obrady boli verejné. Preto sa spojme v modlitbe za o. Vojtecha prostredníctvom vysielania TV Logos a TV Zemplín. Blažený pokoj, večná mu pamiatka.

 

 • Úmysly na sv. liturgie, miesto ktorých bude pôstna bohoslužba, budú odslúžené v najbližšom možnom termíne. Ak chcete vedieť termín, telefonicky nás kontaktujte.
 • Aby ste mali väčší duchovný osoh, texty modlitieb na stiahnutie nájdete TU (priamo pri sv. liturgiách).

 

 • Pozývame vás:
  • v pondelok (08. 03.) o 18:15 na online Školu Božej Lásky;
  • v utorok (09. 03.) o 18:15 na online biblický večer;
  • v piatok (12. 03.) o 18:15 na online stretnutie rodín a manželov.
 • Prihlasovacie kódy sú rovnaké ako v minulosti, ale na požiadanie vám ich radi poskytneme telefonicky: 0911 711 297 (o. Pavol), 0904 123 080 (Slavomír – v prípade technických problémov).
 • Mladých pozývame i naďalej kráčať pôstom v rámci aktivity Návrat 40.

 

 • V štvrtý pôstny týždeň budeme mať liturgický program nasledovný:
  • pondelok, utorok, streda, piatok: 7,00 veľkopôstna utiereň**12,00 6. hodinka (v pondelok nie)**17,00 liturgia vopred posvätených darov;
  • štvrtok: 7,00 veľkopôstna utiereň**12,00 6. hodinka**17,00 veľkopôstna večiereň;
  • pred nami je 4. zádušná sobota: 6,30 sv. lit.**7,30 hramoty**8,30 sv. lit.**17,00 večiereň**18,00 sv. lit.;
  • nedeľa: 7,30 utiereň**9,00 sv. lit.**10,30 sv. lit.**17,00 veľkopôstna večiereň**18,00 sv. lit.
 • Chrám bude otvorený v nasledujúci týždeň od pondelka do nedele v čase 14,00-16,00.
 • Slovenská katolícka charita pripravila na tohtoročný Veľký pôst Pôstnu krabičku 2021. Môžeme tak pomôcť deťom v Ugande a Rwande. Krabičky sú uložené v stojane naľavo.

 

 • Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok je i naďalej v platnosti. Nezabúdajme ale pri tom, že pre veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť Deň Pána (osobná alebo rodinná modlitba, sledovanie prenosu bohoslužieb a pod.).
 • Svätenie domov a bytov kvôli pandémii odkladáme na neskôr.

 

 • Kalendáre Patrónka Zemplína sú už v sakristii.
 • Spolkové kalendáre a podielové knihy si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

 

POŽEHNANÚ NEDEĽU AJ BUDÚCI TÝŽDEŇ

 

Zdieľaj: