OZNAMY

  • členovia Spolku Sv. Cyrila a Metoda si môžu v sakristii vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy
  • v sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo a Misionár na rok 2017, ale už bez bonusov. Časopis Slovo je aj na voľný predaj na bočnom stojane a na príspevok za časopis je určená pokladnička hneď vedľa.
  • Kalendáre na voľný predaj V Metodovej brázde 3 € stolový Misionár 2 €, plagátový Blahovistnik 1 €
  • blíži sa prvá zádušná sobota, ktorá bude 3. februára, v sakristii môžete obnoviť hramoty za vašich zosnulých
  • blíži sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická bohoslužba bude v pondelok 22. januára 2018 v Historickej radnici o 18,00. Na ekumenickej bohoslužbe slova bude kázať náš preosvietený vladyka Milan
  • v pondelok škola katechumenov nebude
  • v utorok bude biblická škola
  • ročník nášho Gréckokatolíckeho plesu bude už v nasledujúcu sobotu. Ples začína o 19,00 v Kultúrno-spoločenskom centre na Jedlíkovej 7 Košice. Prihlásení, prosíme o doplnenie údajov do prihlasovacích hárkov a vyplatenie účastníckeho poplatku. Tešíme sa na spoločnú zábavu
Zdieľaj: