OZNAMY

  • ďakujem celému organizačnému tímu za prípravu uplynulej eparchiálnej slávnosti, aj všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a zúčastnili sa. Veľké Pán Boh zaplať, adresné poďakovania nájdete v Našej Katedrále
  • milí rodičia, prihlasujte deti na Gréckokatolícke náboženstvo. Prehľadnú tabuľku vyučovania nájdete v Našej Katedrále
  • v nasledujúcu nedeľu 24. septembra 2017 o 10,30 bude prvé stretnutie slávnostne prijímajúcich. Prihláška je sakristii
  • v pondelok o 18,00 je škola katechumenov, pozývame dospelých a dospievajúcich, ktorí sa chcú dar pokrstiť a prijať ostatné iniciačné sviatosti
  • v piatok vás pozývame na stretnutie rodín v pastoračnom centre o 18,00
  • na budúcu nedeľu 24. septembra bude zbierka na opravu priečelia katedrály
Zdieľaj: