OZNAMY

  • v pondelok bude Škola katechumenov o 18,00 v PC
  • v utorok o 18,00 Biblická škola neubude
  • na budúci víkend sme pozvaní na odpustovú slávnosť v Trebišovskom baziliánskom monastyre, program visí na tabuli oznamov
  • 2. ročník kantorského kurzu začína v sobotu 25.1.2017 o 9,00 v priestoroch biskupského úradu
  • v sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo a Misionárna rok 2017, ale už bez bonusov
  • v sakristii ponúkame spolkové kalendáre a podielové knihy. Kalendáre na voľný predaj V Metodovej brázde 3€ stolový Misionár 2€
  • začína sa 28. ročník Festivalu sakrálneho umenia, do pozornosti dávame ekumenickú prehliadku zborov, ktorá bude v Kunsthalle na Rumanovej ul. v nasledujúcu nedeľu o 17,00
  • v nedeľu 12.11. bude zbierka na Rádio Lumen a TV Lux
Zdieľaj: