OZNAMY

   • v bežný deň budú vysielané on-line sv. liturgie o 17,00, v sobotu o 17,00 a 18,00, v nedeľu 6,30**9,00**10,30**17,00
   • vysielanie beží na logos.tv alebo grkatke.sk alebo na Televízii Zemplín
  • dnes 31.5.  je stretnutie s rodičmi a slávnostne prijímajúcimi deťmi po sv. liturgii o 10,30 v areáli farského dvora. Budeme hovoriť aj o zmene termínu slávnosti
  • Usmernenie o verejných bohoslužbách od 06.05.2020 Sme veľmi radi, že po dvoch mesiacoch sa obnovuje možnosť slávenia verejných bohoslužieb, aj keď zatiaľ s obmedzeniami, v plnej zodpovednosti pri dodržiavaní nariadení hygienikmi.V súvislosti s danou situáciou platí:
   • až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na bohoslužbách je teda od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – aj čo sa týka nedelí a sviatkov
   • v tejto súvislosti platí, že aj účasť na utierni a večierni je tiež zachovaním zásady 3. príkazu Desatora a naplnením kresťanskej úlohy v nedeľu a sviatok sa stretnúť so svojim Bohom. Taktiež sv. liturgia v sobotu večer o 18,00 je anticipovaná, teda nedeľná
   • zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií. Toto je treba adresovať najmä tým veriacim, ktorí sú aktuálne chorí, alebo patria k zdravotne rizikovým skupinám
   • Koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

    

   Usmernenia pri vstupe do Božieho chráme počas verejných bohoslužieb

   • rúško na tvári je nevyhnutné
   • pri vstupe do chrámu je potrebné aplikovať si na ruky dezinfekciu.
   • zaujať miesto v chráme podľa vyznačených miest červenou značkou na laviciach alebo podlahe chrámu
   • v rade na sväté prijímanie dodŕžať 2m odstupy
   • v prípade naplnenia chrámu dovoleného počtu podľa vyznačených miest, použiť areál farského dvora pri katedrále. Tam je tiež potrebné dodŕžať 2m odstupy
   • rodiny môžu, samozrejme, zaujať miesto spolu bez potrebného dištancu voči sebe.

    

   Sviatosť eucharistie budeme v katedrále podávať pod obomi spôsobmi, ako je bežná prax, so samostatnou lyžičkou pre každého veriaceho zvlášť. Lyžičky na každú sv. liturgiu budú vydezinfikované a nanovo pripravené.

    

   Prosíme všetkých o ohľaduplnosť a trpezlivosť.

 • na znak našej veľkej radosti pri bohoslužbách až do Zostúpenia sv. Ducha nebudeme kľakať
 • vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže sú teraz zakázané verejné bohoslužby, prosíme, o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980
  Ďakujeme
Zdieľaj: