OZNAMY

 • Podľa platného uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ je možné sláviť verejné bohoslužby pri 50 %-tnom obsadení kapacity chrámu. V praxi to pre nás znamená šachovnicové sedenie v katedrále, ktoré je vyznačené. Pri vstupe je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy (aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie rúška (prekrytie nosa a úst)).
 • Dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedeľu a v prikázaný sviatok je i naďalej v platnosti. Nezabúdajme ale pri tom, že pre veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť Deň Pána (osobná alebo rodinná modlitba, sledovanie prenosu bohoslužieb a pod.).

 

 • Vy ste pre nás najdôležitejší, ale chod farnosti vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

 

 • DNES (22. 11.):
  • je Nedeľa Krista Kráľa. Program bude ako sme boli zvyknutí v nedeľu: 6,30 utiereň *** sv. liturgia – 7,30*9,00*10,30 *** 17,00 večiereň *** 18,00 sv. liturgia;
  • JE PO SV. LITURGII MYROVANIE;
  • je stretnutie so slávnostne prijímajúcimi na sv. liturgii o 10,30;
  • o 18,00 pozývame mladých k zoom stretku, ktorým sa ukončí Týždeň Cirkvi pre mladých. Budete ho môcť sledovať na facebooku mládeže košického protopresbyterátu alebo na youtube kanáli Rady pre mládež.
 • VZADU (v katedrále vpravo) JE PRE VÁS PRICHYSTANÉ NOVÉ ČÍSLO DVOJTÝŽDENNÍKA.

 

 • Vstúpili sme do Filipovky, teda do pôstneho obdobia pred Narodením Pána. V stredu (25. 11.) a v piatok (27. 11.) bude po sv. liturgii o 17,00 Moleben pred Narodením Pána. Vo štvrtok (26. 11.) to bude kánon Narodenia Ježiša Krista.
 • Pozývame vás na pastoračné aktivity v pastoračnom centre:
  • v pondelok (23. 11.) Škola Božej lásky o 18,00;
  • v utorok (24. 11.) biblický večer o 18,00;
  • v piatok (27. 11.) stretnutie detí a mládeže o 17,00 (na fare).
 • V piatok (27. 11.) nás znova pozývajú otcovia biskupi k modlitbe a pôstu s úmyslom za skoré odvrátenie pandémie. V rámci našej cirkvi tom má byť zdržanlivosť od mäsa + pôst. To znamená zdržanlivosť od mäsa s tým, že môžem sa najesť do sýta jeden krát za deň. Dajme to ako dobrovoľný dar Bohu.
 • Na budúcu nedeľu (29. 11.) bude zbierka na Charitu.
 • V týždni od 16. do 22. novembra 2020 prežívame Týždeň Cirkvi pre mládež. V rámci Košickej eparchie sa doň chceme zapojiť k online modlitbe a následne k Zoom-stretku po jednotlivých protopresbyterátoch. Hlavnou témou je „Zodpovední za druhých“. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom google formulára.

 

 • Sme vám na blízku i naďalej cez vysielanie bohoslužieb, ktoré môžete sledovať cez logos.tv alebo grkatke.sk/vysielanie z katedrály alebo cez TV Zemplín. On-line prenosy
 • Liturgický program:
  • počas týždňa od pondelka do piatka: 6,30 sv. liturgia *** 7,30 sv. liturgia *** 16,30 posv. ruženec *** 17,00 sv. liturgia *** 18,00 sv. liturgia (ak nie je večiereň)
  • v sobotu: 6,30 sv. liturgia (CS) *** 7,30 utiereň *** 9,00 sv. liturgia *** 10,30 sv. liturgia *** 17,00 veľká večiereň *** 18,00 sv. liturgia
  • v nedeľu: 6,30 utiereň *** 7,30 sv. liturgia *** 9,00 sv. liturgia (CS) *** 10,30 sv. liturgia *** 17,00 večiereň *** 18,00 sv. liturgia

 

 • Naša eparchia vydala Jubilejný kalendár na rok 2021 – Patrónka Zemplína, ako prezentáciu duchovného života nášho najväčšieho pútnického miesta v Klokočove, a zároveň ako podporu projektu Pútnického centra, ktoré tam vzniká. Okrem kalendária tam nájdete krásne fotografie pútnického miesta v Klokočov. Každý, kto si zakúpi Jubilejný kalendár na rok 2021 v sume 14,99 € prispieva „symbolickou tehličkou“ pre výstavbu budovy Pútnického centra. Je to jedinečná možnosť zúčastniť sa na budovaní projektu, ktorý bude mať historickú hodnotu. Objednať si ho môžete v sakristii, alebo na telefónnom čísle farského úradu.
 • Sakristia (najlepšie v čase otvorenia katedrály):
  • možnosť vyzdvihnúť si spolkové kalendáre a podielové knihy;
  • možnosť objednať si časopis Slovo a Misionár na r. 2021;
  • predaj brožúrky „Moleben a akatist k presvätej Bohorodičke na počesť jej divotvornej Klokočovskej ikony“ – cena 2,- EUR;
  • foto- a videozáznam zo slávnostného sv. prijímania.

 

 • Vzhľadom na pandemickú situáciu sme dostali takéto usmernenia ohľadom získavania plnomocných odpustkov pre zosnulých:

Nakoľko je obmedzený pohyb a stále platí zákaz vychádzania, gréckokatolícki biskupi Slovenska pozývajú k spoločnej modlitbe za našich zosnulých, duchovne spojení a zjednotení prostredníctvom vysielania TV Zemplín a TV Logos.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou.

Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÚ A POŽEHNANÚ NEDEĽU AJ BUDÚCI TÝŽDEŇ

 

Zdieľaj: