Pripravme svoje srdcia

Odovzdali sme sviatok Paschy. Ale Kvetná trióda sa završuje o nič menej veľkým a svetlým sviatkom Svätej Päťdesiatnice. Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Päťdesiatnice zo Starého zákona a ponechali jeho názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po starozákonnej Pasche, ale dali mu neporovnateľne nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice […]

Zdieľaj:

Continue reading


Samaritánkina pokora

Dnes je piata nedeľa po Pasche. Nesie názov Nedeľa o samaritánke. V evanjeliu počúvame veľmi pozoruhodný a zaujímavý dialóg medzi Ježišom a samaritánkou. Ani jedno slovo nie je daromné alebo zbytočné. V istom momente jej Ježiš povedal: „Choď, zavolaj svojho muža a príď sem.“ (Jn 4, 16) Ona odpovedala, možno trochu s hanbou, možno trochu s bolesťou: „Nemám muža.“ Podľa tejto […]

Zdieľaj:

Continue reading


Myronosičky – vzor v nasledovaní Krista

V tretiu nedeľu po Pasche, slávime sviatok svätých žien myronosičiek. Tiež aj pamiatku Jozefa z Arimatey, ktorý bol jeden zo sedemdesiatich dvoch učeníkov. Tieto ženy sa stali prvými a neklamnými svedkami zmŕtvychvstania. Pohľad na odhodlanosť týchto svätých žien je dodnes zaujímavý a inšpirujúci. Myronosičkami boli nazvané preto, že v nasledujúci deň po Pasche sa ponáhľali, aby […]

Zdieľaj:

Continue reading