Príď kráľovstvo tvoje…

Dnes je Nedeľa Krista Kráľa.  Je to jeden z najmladších sviatkov. V rámci celej Cirkvi zaviedol jeho slávenie pápež Pius XI. v roku 1929. Bolo to v období, pre ktorého sprievodným znakom bolo búranie hodnôt, ktoré boli istotou ľudí minulých storočí. Relativizovalo sa všetko, relativizoval sa Boh aj dôležitosť viery. Ježiš je Kráľ. Výstižný dialóg o tom nachádzame vo […]

Zdieľaj:

Continue reading


Svätý arcibiskup Jozafát

V dnešnú nedeľu oslavujeme aj významného svätca Cirkvi, hieromučeníka Jozafáta, polockého arcibiskupa. Svätý Jozafát, vlastným menom Ján, sa narodil v roku 1580 v dnešnej západnej Ukrajine v ortodoxnej (pravoslávnej) rodine. Keď začal neskôr študovať vo Vilniuse, prichádzal do kontaktu so zjednotenými východnými kresťanmi, až sa nakoniec jedného dňa rozhodol pridať k zjednoteným. V roku 1604 vstúpil do kláštora do rádu svätého Bazila Veľkého […]

Zdieľaj:

Continue reading