Narodenie sv. Jána Krstiteľa

Sviatok Narodenie sv. Jána Krstiteľa je najväčším sviatkom tohto svätca. Podobne ako sviatok jeho počatia, aj tento sviatok sa slávil už v 4. storočí. Poučné slovo na tento sviatok nachádzame u sv. Jána Zlatoústeho, sv. Ambróza i sv. Augustína. Sv. Augustín vo svojej homílii na tento deň hovorí: „Cirkev slávi Jánovo narodenie ako niečo sväté. Kým […]

Zdieľaj:

Continue reading


Sviatosť eucharistie je nenahraditeľná

Vo štvrtok po Nedeli Všetkých svätých slávime Sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista, nazývaný tiež Sviatok Najsvätejšej Eucharistie (v lat. tradícii známy ako Božie telo). V našom liturgickom kalendári patrí medzi tzv. veľké sviatky, v Západnej cirkvi je prikázaným sviatkom. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a úcty k […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pripravme svoje srdcia

Odovzdali sme sviatok Paschy. Ale Kvetná trióda sa završuje o nič menej veľkým a svetlým sviatkom Svätej Päťdesiatnice. Apoštoli a prví kresťania prevzali sviatok Päťdesiatnice zo Starého zákona a ponechali jeho názov – lebo aj pre nich to bol 50. deň po starozákonnej Pasche, ale dali mu neporovnateľne nový obsah a zmysel. Hlavnou témou sviatku Päťdesiatnice […]

Zdieľaj:

Continue reading