Zbadať Božiu lásku

Slávime Krížupoklonnú nedeľu. Kríž je v centre a my naňho nielenže hľadíme, ale sa pred ním aj klaniame. Skutočne, silné gesto. Pri pohľade na Kristov kríž sa nám natíska okrem iných otázok aj tá, či si Boh prial smrť vlastného Syna. V Katechizme nachádzame na túto otázku takúto odpoveď: K násilnej Ježišovej smrti nedošlo len na základe tragických vonkajších […]

Zdieľaj:

Continue reading


Vstúpili sme do Veľkého pôstu

Minulú nedeľu sme mali v katedrále v rámci výročí Košickej eparchie slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu, na ktorej sme si okrem iného pripomenuli a poďakovali za 20 rokov od vzniku nášho Košického exarchátu predchodcu terajšej eparchie. Pripomenuli sme si tiež jubileá nášho preosvieteného vladyku Milana. Teraz sa však naša pozornosť obracia na Veľký pôst, ktorého prvý týždeň je takmer […]

Zdieľaj:

Continue reading


Buďme vďační za dary

V nasledujúci nedeľu 26. februára 2017 oslávime spoločne ako miestna cirkev viacero významných skutočností, ktorých prehľadný zoznam sme priniesli v minulých číslach dvojtýždenníka. Medzi najdôležitejšie patrí 20. výročie od vzniku nového samostatného cirkevného subjektu pre gréckokatolíkov na území Košického samosprávneho kraja (dnes naša Košická eparchia) a významné jubileá nášho preosvieteného vladyku Milana. Treba však pripomenúť, že je to […]

Zdieľaj:

Continue reading