Prečistá Bohorodička, naša najkrajšia Matka

130-ikony-300

Vo štvrtok 8. decembra slávime prikázaný sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Je to sviatok krásny a veľkolepý. Pripomína nám, že Presvätá nebola dedičného hriechu zbavená, ale uchránená, jediná z celého ľudského pokolenia, ako spievame v tropári sviatku. Aký zmysel mal tento Boží zásah? Jednoduchý. Aby naša spása bola omnoho ľahšia, dá sa tiež povedať, aby sa mohla […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Kristus, ktorý vládne v nás

denver-pantokrator

Sviatok Krista kráľa bol zavedený až v dvadsiatom storočí, a to napriek tomu, že myšlienka Krista vládcu je stará ako samo Kresťanstvo. Celé Matúšovo evanjelium je pokusom vykresliť po páde Jeruzalema Krista ako nového vladára, ktorý bude vládnuť tak Izraelitom ako aj Rimanom. Preto Matúšovo evanjelium uvádza hneď na svojom začiatku Ježišov rodokmeň –tak to bolo bežné […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Večná im pamiatka!

SONY DSC

Máme každodennú skúsenosť s tým, že mnohé veci, ale aj osoby, upadajú do zabudnutia. Veci sú nepodstatné. Nakoniec, všetko sa raz premení nejakým spôsobom na prach. S človekom je to však iné. Ak vnímame výnimočnosť života, ale aj výnimočnosť svojej vlastnej existencie, mocnie najprv pocit, potom aj presvedčenie, že sme veční. Koniec koncov, je to aj jedna […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Ruženec – jednoduchá, ale účinná modlitba

pokrov

Počas tohto mesiaca sa do popredia dostáva aj modlitba posvätného ruženca. Jeho súčasťou je mnohokrát opakovaná modlitba „Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.“ Pripomeňme si niečo o jej pôvode. Začiatok modlitby „Raduj sa, […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Zverme sa pod Jej ochranu

pokrov_1

Oslávili sme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Je to starobylý sviatok. Slávi sa už niekoľko storočí. Z histórie možno spomenúť, že bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole, kde Bohorodička jasne naznačila, že ľud, ktorý ju prosil o pomoc, bude pod jej ochranou. Tak sa […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading