Buďme vďační za dary

V nasledujúci nedeľu 26. februára 2017 oslávime spoločne ako miestna cirkev viacero významných skutočností, ktorých prehľadný zoznam sme priniesli v minulých číslach dvojtýždenníka. Medzi najdôležitejšie patrí 20. výročie od vzniku nového samostatného cirkevného subjektu pre gréckokatolíkov na území Košického samosprávneho kraja (dnes naša Košická eparchia) a významné jubileá nášho preosvieteného vladyku Milana. Treba však pripomenúť, že je to […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pokora prináša správne riešenia

Dnes máme Nedeľu o mýtnikovi a farizejovi. Je to nedeľa, ktorou vstupujeme do predpôstneho obdobia. Obdobia, ktoré nás pripravuje na Veľký pôst. Naša pozornosť je upriamená na dvoch ľudí z podobenstva, na mýtnika a farizeja. Presnejšie, na pokoru jedného a pýchu druhého. Ježiš, keď ohlasoval evanjelium, často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom pravdy viery. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Posväcovať sa v Kristovi

V pondelok 30. januára oslávime sviatok Troch svätiteľov. Patria medzi nich svätí Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Sviatok Troch svätiteľov patrí medzi najnovšie sviatky východnej Cirkvi v našom obrade. Podnetom pre jeho slávenie bol neutíchajúci spor v druhej polovici 11. stor. o tom, ktorý z troch svätých hierarchov je pre Cirkev významnejší a pred Bohom najväčší. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Neváhajme prijať pozvanie matky

Cirkev je ako naša matka, starostlivá a skúsená. Nie čudo. V jej lone bolo a je nespočítateľné množstvo ľudí, ktorých mnohorakosť je taká široká, že sa to vlastne ani nedá vyjadriť. Ona však vie, čo jej deti potrebujú. Vie to, pretože v nej pôsobí Svätý Duch, a to nenahraditeľným spôsobom. Svet, v ktorom žijeme, najmä v dnešnej dobe, sa mení, dá sa […]

Zdieľaj:

Continue reading