LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

NEDEĽA

tretia pôstna

07. 03.

Krížupoklonná. Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší

07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
17:00 – veľkopôstna večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

PONDELOK 08. 03.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup

07:00 – veľkopôstna utiereň (texty)
17:00 – liturgia vopred posvätených darov (texty)

 

 

UTOROK 09. 03.

Štyridsiati svätí mučeníci umučení v Sebastejskom jazere

07:00 – veľkopôstna utiereň (texty)
12:00 – 6. hodinka (texty)
17:00 – liturgia vopred posvätených darov

 

 

STREDA

🐟 zdržanlivosť od mäsa

10. 03.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

07:00 – veľkopôstna utiereň (texty)
12:00 – 6. hodinka (texty)
17:00 – liturgia vopred posvätených darov (texty z brožúrky „Moja modlitba“)

 

 

ŠTVRTOK 11. 03.

Náš otec svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha

07:00 – veľkopôstna utiereň (texty)
12:00 – 6. hodinka (texty)
17:00 – veľkopôstna večiereň (texty)

 

 

PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

12. 03.

Náš prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš svätý otec Gregor Dialogos, rímsky pápež

07:00 – veľkopôstna utiereň (texty)
12:00 – 6. hodinka (texty)
17:00 – liturgia vopred posvätených darov (texty z brožúrky „Moja modlitba“)

 

 

SOBOTA

štvrtá zádušná

13. 03.

SOBOTA 4. TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – parastas s hramotami
08:30 – sv. liturgia
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

NEDEĽA

štvrtá pôstna

14. 03.

pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík

07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
17:00 – veľkopôstna večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: