KATEDRÁLNY CHRÁM

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

 

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

On-line prenosy

 

NEDEĽA

 

(25. týždeň po Päťdesiatnici)

22. 11.

Nedeľa Krista Kráľa. Poprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky. Svätý apoštol Filemón a spoločníci

06,30 – utiereň
07,30 – sv. liturgia
09,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia
12,00 – sv. liturgia (Maď.)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

PONDELOK 23. 11.

Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
18,00 – sv. liturgia

 

 

UTOROK 24. 11.

Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
18,00 – sv. liturgia

 

 

STREDA 25. 11.

Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia, moleben pred narodením Pána
18,00 – sv. liturgia

 

 

ŠTVRTOK 26. 11.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve, pred bránami svätej Sofie

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia, kánon Narodenia Ježiša Krista
18,00 – sv. liturgia

 

 

PIATOK

🐟 Zdržanlivosť od mäsa + pôst

27. 11.

Svätý mučeník Jakub Perzský

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
08,30 – sv. liturgia (Maď.)
17,00 – sv. liturgia, moleben pred narodením Pána
18,00 – sv. liturgia

 

 

SOBOTA 28. 11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – veľká večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

NEDEĽA

 

(26. týždeň po Päťdesiatnici)

29. 11.

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen

06,30 – utiereň
07,30 – sv. liturgia
09,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia
12,00 – sv. liturgia (Maď.)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

V pondelok až piatok sa o 16,30 modlievame posvätný ruženec.

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: