Ruženec – jednoduchá, ale účinná modlitba

pokrov

Počas tohto mesiaca sa do popredia dostáva aj modlitba posvätného ruženca. Jeho súčasťou je mnohokrát opakovaná modlitba „Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.“ Pripomeňme si niečo o jej pôvode. Začiatok modlitby „Raduj sa, […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Zverme sa pod Jej ochranu

pokrov_1

Oslávili sme sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Je to starobylý sviatok. Slávi sa už niekoľko storočí. Z histórie možno spomenúť, že bol zavedený na počesť zjavenia Božej Matky, ktoré sa dostalo blaženému Andrejovi v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole, kde Bohorodička jasne naznačila, že ľud, ktorý ju prosil o pomoc, bude pod jej ochranou. Tak sa […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Kríž je náš poklad

elevation-of-the-cross1

Sme v období poprazdenstva Povýšenia sv. Kríža. Preto bude v našich chrámoch do budúcej stredy vyložený sv. kríž, aby sme na neho hľadeli, aby sme si ho uctili, aby sme o ňom rozjímali. Drevo svätého Kríža, na ktorom zomrel Náš Pán Ježiš Kristus, našla podľa prastarej kresťanskej tradície sv. Helena (+ 330), matka cisára Konštantína Veľkého r. 326. […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading


Príďme načerpať silu

Roždestvo-Bohorodicy

Prázdniny sú za nami a na začiatku nového cirkevného a školského roka stojíme tiež pred našou eparchiálnou odpustovou slávnosťou Narodenia Presvätej Bohorodičky. V katedrále sa počas roka toho udeje skutočne dosť. Liturgií a duchovných podujatí je tu veľa. Eparchiálna odpustová slávnosť však zakaždým so sebou prináša čosi originálne a neopakovateľné. Je to čas modlitby viac osobnej, viac zameranej na […]

Zdieľaj:
FacebookTwitterGoogle+Pinterest

Continue reading