Sviatky Narodenia Pána 2019 a Bohozjavenia 2020 v Košiciach

  utorok Predvečer Narodenia Pána zdržanlivosť od mäsa, pôst 24.12.2019 Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova ul.   6,30 sv. liturgia (CS) 7,30 kráľovské hodinky 15,00 archijerejská sv. liturgia Bazila           Veľkého s večierňou 20,45 pásmo vianočných kolied (zbor) 21,00 veľké povečerie Narodenia Pána           s archijerejom a požehnaním Betlehema           (zbor)   Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko […]

Zdieľaj:

Continue reading


Manželská sobota

Manželská sobota, 23. novembra 2019 Farnosť Košice – Staré Mesto a farnosť Košice – Nad Jazerom pozýva manželov na Manželskú sobotu alebo mini duchovnú obnovu. Bude to čas modlitby a duchovného zamyslenia v prospech posilnenia manželského života. 9,00 stretnutie v pastoračnom centre modlitba 3. hodinky 9,30 1. príhovor – o. Pavol Bardzák diskusia pri káve 10,30 2. príhovor […]

Zdieľaj:

Continue reading


Program eparchiálnej odpustovej slávnosti farnosti Košice-Staré Mesto a duchovnej obnovy

Eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky FARNOSŤ KOŠICE – STARÉ MESTO september 2019 Sobota  15,00  Deviata hodinka 15,15  Malé svätenie vody 16,00  Modlitba posvätného ruženca 16,30  Veľká večiereň s lítijou 18,00  Archijerejská svätá liturgia 19,15  Mozaika z histórie spoločenstva gréckokatolíkov v Košiciach (doprevádza sláčikové kvarteto Kombozet) 20,00  Agapé na farskom dvore 20,45  Poďakovanie za 35. rokov služby Katedrálneho […]

Zdieľaj:

Continue reading


Narodenie Panny, Matky

Vstupujeme do nového cirkevného roka. Nech je pre nás požehnaným časom. Požehnanie pre naše dni je však vždy spojené s Bohom. Z neho vychádza, On žehná. Presvätá Bohorodička nám vždy ukazuje cestu k Bohu, ktorý nás žehná a posväcuje. A my žijeme v plnosti, keď Kristovi v sebe dávame priestor. V tomto nám zakaždým pomáha pohľad na Presvätú Bohorodičku, ktorej sviatok Narodenia ideme […]

Zdieľaj:

Continue reading


Božia láska je pre nás prameňom

Na budúci piatok slávime sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Tento sviatok sa potom celoročne pripomína pri slávení prvých piatkov v mesiaci, čo je veľmi osožná duchovná prax. Svet, v ktorom žijeme, hovorí veľa o láske. Po láske túži človek najviac, hoci si to niekedy ani neuvedomuje. Pravdou však je, že […]

Zdieľaj:

Continue reading