KATEDRÁLNY CHRÁM

 

NEDEĽA 20. 09. NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

06,30 – utiereň
07,30 – sv. liturgia
09,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď.)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

PONDELOK 21. 09. 06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
 

 

UTOROK 22. 09. 06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia (CS)
 

 

STREDA 23. 09. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia

 

 

ŠTVRTOK 24. 09. 06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – sv. liturgia
 

 

PIATOK

Zdržanlivosť od mäsa

25. 09. 06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
08,30 – sv. liturgia (Maď.)
17,00 – sv. liturgia
 

 

SOBOTA 26. 09. Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

06,30 – sv. liturgia (CS)
07,30 – sv. liturgia
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

 

NEDEĽA 27. 09. NEDEĽA 17. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

06,30 – utiereň
07,30 – sv. liturgia
09,00 – sv. liturgia (CS)
10,30 – sv. liturgia zameraná na deti
12,00 – sv. liturgia (Maď.)
17,00 – večiereň
18,00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: