On-line prenosy a časy otvorenia katedrály

Prenosy bohoslužieb si môžte pozrieť na: www.logos.tv, www.grkatke.sk, na youtube kanáli košickej katedrály, facebookovej stránke katedrály. Deň On-line prenos na logos.tv čas, kedy je katedrála otvorená Pondelok   16,30 kajúci akatist 17,00 sv. liturgia 12,00 – 15,00 h.               možnosť sv. spovede Utorok 16,30 kajúci moleben 17,00 sv. liturgia […]

Zdieľaj:

Continue reading


Zrušenie verejných bohoslužieb

Verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10.03.2020 do 23. 03. 2020. Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore […]

Zdieľaj:

Continue reading