Program eparchiálnej odpustovej slávnosti farnosti Košice-Staré Mesto a duchovnej obnovy

Eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky FARNOSŤ KOŠICE – STARÉ MESTO september 2019 Sobota  15,00  Deviata hodinka 15,15  Malé svätenie vody 16,00  Modlitba posvätného ruženca 16,30  Veľká večiereň s lítijou 18,00  Archijerejská svätá liturgia 19,15  Mozaika z histórie spoločenstva gréckokatolíkov v Košiciach (doprevádza sláčikové kvarteto Kombozet) 20,00  Agapé na farskom dvore 20,45  Poďakovanie za 35. rokov služby Katedrálneho […]

Zdieľaj:

Continue reading


Narodenie Panny, Matky

Vstupujeme do nového cirkevného roka. Nech je pre nás požehnaným časom. Požehnanie pre naše dni je však vždy spojené s Bohom. Z neho vychádza, On žehná. Presvätá Bohorodička nám vždy ukazuje cestu k Bohu, ktorý nás žehná a posväcuje. A my žijeme v plnosti, keď Kristovi v sebe dávame priestor. V tomto nám zakaždým pomáha pohľad na Presvätú Bohorodičku, ktorej sviatok Narodenia ideme […]

Zdieľaj:

Continue reading


Božia láska je pre nás prameňom

Na budúci piatok slávime sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Tento sviatok sa potom celoročne pripomína pri slávení prvých piatkov v mesiaci, čo je veľmi osožná duchovná prax. Svet, v ktorom žijeme, hovorí veľa o láske. Po láske túži človek najviac, hoci si to niekedy ani neuvedomuje. Pravdou však je, že […]

Zdieľaj:

Continue reading


Náš večný domov

V nasledujúci štvrtok slávime prikázaný sviatok Nanebovstúpenie nášho Pána Ježiša Krista. Dobre vieme, že táto udalosť sa stala na 40-ty deň od Kristovho vzkriesenia. O nebi počujeme často aj v médiách. Mnohokrát je nám však ponúkaný až príliš skreslený pohľad na nebo. Preto je osožné pripomenúť si, ako vnímame nebo my kresťania. V Katechizme o tom, čo je nebo, nachádzame […]

Zdieľaj:

Continue reading