27. Ekumenický pašiový sprievod
02. 04. 2021 o 13:00 h – online

Obr. zdroj: ekumenake.rimkat.sk/category/pozvanky/   Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 27-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Tohtoročné […]

Zdieľaj:

Continue reading


Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom – 21. 03. 2021

    Milovaní bratia a sestry, V priloženom dokumente zverejňujeme list o Zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom a prosíme o príspevok. Výnos zo zbierky bude použitý na pomoc našim bratom a sestrám v núdzi, ktorí žijú v krajinách Blízkeho východu. Zbierku je možné podporiť darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 […]

Zdieľaj:

Continue reading


Jarná zbierka na charitu – 21. 02. 2021

Milovaní bratia a sestry, V priloženom dokumente zverejňujeme list o Jarnej zbierke na Charitu a prosíme o príspevok na naše spoločné sociálne dielo. Výnosy môžete zaslať: poštovým poukazom; vkladom na účet Prima banky: IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409 variabilný symbol: 1120 správa pre príjemcu: názov farnosti alebo meno a priezvisko (súkromné osoby). Všetkým […]

Zdieľaj:

Continue reading