Program duchovnej obnovy 30. 08. – 05. 09. 2021

Deň/Dátum Program Téma Kazateľ Pondelok 30. 08. 2021 16:30 – moleben k Presvätej Bohorodičke17:00 – sv. liturgia Cesta pokory Dôležitosť pokory v kresťanskej rodine na ceste za Ježišom. o. Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty Utorok 31. 08. 2021 16:30 – modlitba posvätného ruženca 17:00 – sv. liturgia (CS) Cesta modlitby  Dôležitosť modlitby v kresťanskej rodine na ceste […]

Zdieľaj:

Continue reading


Farský jarný výlet – Hačava
29. 05. 2021

Slava Isusu Christu, milovaní! Zopár informácií k výletu do Hačavy (sobota 29. 05. 2021) pre prihlásených… Výlet sa bude realizovať za každého počasia. Zraz je o 08:15 na farskom dvore; odchod je naplánovaný na 08:30. Poprosíme o dochvíľnosť. Je zabezpečené občerstvenie. Samozrejme, pokojne si pribaľte aj vlastné nápoje, ovocie, maškrty, … Duchovne sa načerpáme formou […]

Zdieľaj:

Continue reading


Púť do Ríma
27. 6. 2021 – 2. 7. 2021

Drahí bratia v Kristovom kňazstve, milí veriaci. Jedným z vrcholov sláveného Jubilejného roka Klokočovskej Bohorodičky v našej eparchii mala byť v roku 2020 ďakovná púť s ikonou Klokočovskej Bohorodičky do Ríma. Nakoľko v plánovanom čase nebolo možné púť uskutočniť, rozhodli sme sa (ako sme vás aj informovali) túto púť preložiť na rok 2021. To a ako […]

Zdieľaj:

Continue reading


27. Ekumenický pašiový sprievod
02. 04. 2021 o 13:00 h – online

Obr. zdroj: ekumenake.rimkat.sk/category/pozvanky/   Ekumenické pašiové sprievody v Košiciach majú už 27-ročnú tradíciu. Pripravujú ho členovia Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice: Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach. Tohtoročné […]

Zdieľaj:

Continue reading