Program duchovnej obnovy 04. – 08. 09. 2023

Téma: „Rodina si vzácna a nenahraditeľná“   Deň/Dátum Program Téma Kazateľ Pondelok 04. 09. 16:30 – moleben k Presvätej Bohorodičke 17:00 – sv. liturgia, požehnanie školákov, študentov a pedagógov Ako sa modliť v rodine? o. Vojtech Boháč, synkel pre maďarských veriacich Utorok 05. 09. 16:30 – modlitba posvätného ruženca 17:00 – sv. liturgia (CS) Ako čítať […]

Zdieľaj:

Continue reading


Program duchovnej obnovy 05. – 09. 09. 2022

Téma: „Rodinná láska, cesta k svätosti“   Deň/Dátum Program Téma Kazateľ Pondelok 05. 09. 16:30 – moleben k Presvätej Bohorodičke 17:00 – sv. liturgia Rodina – miesto, kde sa stretávajú životy ľudí o. Peter Kolesár, farár farnosti Trnava pri Laborci Utorok 06. 09. 16:30 – modlitba posvätného ruženca 17:00 – sv. liturgia (CS) Rodina – […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pomoc Ukrajine

Milovaní bratia a sestry, ľuďom z Ukrajiny môžeme pomôcť: prispieť v chráme; poslať finančný dar na účet, ktorý je na farskej stránke, eparchiálnej stránke alebo na IBAN SK98 0200 0000 0032 5506 0551 (variabilný symbol: 10); priniesť balíček hygienických potrieb; priniesť trvanlivé potraviny; kto by ste vedeli poskytnúť ubytovanie, oznámte nám to na farskom úrade, […]

Zdieľaj:

Continue reading


Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov
24. januára 2022 o 18:00 h – online

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 24. januára 2022 v Košiciach. Vzhľadom na opatrenia ju bude možné sledovať online. „V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu v Slovenskej republike a opatreniami prijatými vládou SR, Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa rozhodlo zrealizovať ekumenickú bohoslužbu […]

Zdieľaj:

Continue reading