Pomoc Ukrajine

Milovaní bratia a sestry, ľuďom z Ukrajiny môžeme pomôcť: prispieť v chráme; poslať finančný dar na účet, ktorý je na farskej stránke, eparchiálnej stránke alebo na IBAN SK98 0200 0000 0032 5506 0551 (variabilný symbol: 10); priniesť balíček hygienických potrieb; priniesť trvanlivé potraviny; kto by ste vedeli poskytnúť ubytovanie, oznámte nám to na farskom úrade, […]

Zdieľaj:

Continue reading


Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov
24. januára 2022 o 18:00 h – online

Ekumenická bohoslužba slova za jednotu kresťanov bude 24. januára 2022 v Košiciach. Vzhľadom na opatrenia ju bude možné sledovať online. „V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu v Slovenskej republike a opatreniami prijatými vládou SR, Ekumenické spoločenstvo (ES) cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice sa rozhodlo zrealizovať ekumenickú bohoslužbu […]

Zdieľaj:

Continue reading


Zbierka na charitu – 28. 11. 2021

Milovaní bratia a sestry,   Dnes (28. 11. 2021) je zbierka na charitu. Keďže sa ešte nemôžeme stretnúť na verejných bohoslužbách, prosíme Vás, aby sme podporili gréckokatolícku charitu vkladom na účet Prima banky: IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409 variabilný symbol: 1120 správa pre príjemcu: názov farnosti alebo meno a priezvisko (súkromné osoby).   […]

Zdieľaj:

Continue reading


Program duchovnej obnovy 30. 08. – 05. 09. 2021

Deň/Dátum Program Téma Kazateľ Pondelok 30. 08. 2021 16:30 – moleben k Presvätej Bohorodičke17:00 – sv. liturgia Cesta pokory Dôležitosť pokory v kresťanskej rodine na ceste za Ježišom. o. Ivan Molčányi, farár farnosti Veľaty Utorok 31. 08. 2021 16:30 – modlitba posvätného ruženca 17:00 – sv. liturgia (CS) Cesta modlitby  Dôležitosť modlitby v kresťanskej rodine na ceste […]

Zdieľaj:

Continue reading


Farský jarný výlet – Hačava
29. 05. 2021

Slava Isusu Christu, milovaní! Zopár informácií k výletu do Hačavy (sobota 29. 05. 2021) pre prihlásených… Výlet sa bude realizovať za každého počasia. Zraz je o 08:15 na farskom dvore; odchod je naplánovaný na 08:30. Poprosíme o dochvíľnosť. Je zabezpečené občerstvenie. Samozrejme, pokojne si pribaľte aj vlastné nápoje, ovocie, maškrty, … Duchovne sa načerpáme formou […]

Zdieľaj:

Continue reading