LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Ďakujeme Vám za finančnú podporu počas obdobia, keď boli verejné bohoslužby obmedzené
a vopred „Pán Boh zaplať všetkým darcom!“ 🙏 , ktorí chcú naďalej podporiť chod našej farnosti prostredníctvom vkladu na účet: 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 19. 09.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň

12:00 – sv. liturgia 

* * *
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 20. 09.

Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 21. 09.

Zakončenie sviatku Povýšenia svätého Kríža

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 22. 09.

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia (UA)
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

23. 09.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
08:30 – sv. liturgia (Maď.)
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia

17:45 – večiereň


SOBOTA 24. 09.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

06:30 – sv. liturgia (CS)
09:00 – archijerejská sv. liturgia (UA)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA

16. týždňa po Päťdesiatnici

25. 09.

Naša prepodobná matka Eufrozína

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

 

Zdieľaj: