LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 03. 05.

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, igumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia, moleben k Bohorodičke

 

 

UTOROK 04. 05.

Svätá mučenica Pelágia

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia (CS), moleben k Bohorodičke

 

 

STREDA 05. 05.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice. Svätá a slávna mučenica Irena

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia, moleben k Bohorodičke

 

 

ŠTVRTOK 06. 05.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia, moleben k Bohorodičke

 

 

PIATOK
prvý v mesiaci
🐟 zdržanlivosť od mäsa
07. 05.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o tretej hodine dňa. Svätý mučeník Akakios

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
08:30 – sv. liturgia (Maď.)
15:30 – sv. liturgia
16:45 – moleben k Bohorodičke
17:00 – sv. liturgia, eucharistická pobožnosť
18:30 – sv. liturgia (CS)

 

 

SOBOTA 08. 05.

Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

NEDEĽA 09. 05.

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
15:30 – sv. liturgia
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: