LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 26. 02.

Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – 6. hodinka
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – veľkopôstna večiereň (s pôstnym príhovorom)


UTOROK 27. 02.

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z 30. marca)

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – 6. hodinka
* * *
16:00 – posv. ruženec (CS)
16:30 – veľkopôstny moleben
17:00 – veľkopôstna večiereň (s pôstnym príhovorom)


STREDA

aliturgický deň

🐟 zdržanlivosť od mäsa

28. 02.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup – presun z 31. marca)

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – 6. hodinka
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia vopred posvätených darov


ŠTVRTOK 29. 02.

Náš prepodobný otec Kassián (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla)

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – 6. hodinka
* * *
16:30 – Ježišova modlitba
17:00 – veľkopôstna večiereň (s pôstnym príhovorom)


PIATOK

prvý v mesiaci

aliturgický deň

🐟 zdržanlivosť od mäsa

01. 03.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – 6. hodinka
* * *
13:00 – 15:00 – eucharistická poklona
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia vopred posvätených darov
18:30 – Ekumenický deň modlitieb žien (úmysel: za pokoj a mier vo svete, najmä vo Svätej zemi)


SOBOTA

3. zádušná

02. 03.

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup

06:30 – sv. liturgia (CS) – obetovaná za našich zosnulých
07:30 – parastas s čítaním hramôt
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA 03. 03.

3. pôstna nedeľa – Krížupoklonná
Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia so zameraním na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
17:00 – večiereň (s pôstnou kázňou)
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: