LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Ďakujeme Vám za finančnú podporu počas obdobia, keď boli verejné bohoslužby obmedzené
a vopred „Pán Boh zaplať všetkým darcom!“ ? , ktorí chcú naďalej podporiť chod našej farnosti prostredníctvom vkladu na účet: 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK

odporúčaný sviatok

30. 01.

Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Svätý hieromučeník Hippolyt

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia
18:30 – sv. liturgia (CS)


UTOROK 31. 01.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 01. 02.

Predsviatok Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia
17:45 – veľká večiereň s lítiou


ŠTVRTOK

odporúčaný sviatok

02. 02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
10:00 – sv. liturgia (Maď.)
12:00 – sv. liturgia
* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – sv. liturgia
18:30 – sv. liturgia (CS)

Po sv. liturgiách posvätenie sviec a myrovanie


PIATOK

prvý v mesiaci

voľnica

03. 02.

Posviatok Stretnutia (do 8. februára vrátane). Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
13:00 – eucharistická poklona
* * *
17:00 – sv. liturgia, eucharistická pobožnosť
17:45 – večiereň


SOBOTA

fatimská

04. 02.

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Svätá mučenica Agáta – presun z nasledujúcej nedele

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – paraklis
09:00 – sv. liturgia (UA)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA 05. 02.

Nedeľa o márnotratnom synovi

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: