LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 19. 07.
Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * * 
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia, veľká večiereň s lítiou

 

 

UTOROK

sviatok

20. 07. Svätý a slávny prorok Eliáš

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia
10:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
16:30 – posv. ruženec 
17:00 – sv. liturgia (CS)
18:30 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie

 

 

STREDA 21. 07.

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista a Ján jeho spoluaskéta

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia

 

 

ŠTVRTOK 22. 07.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia

 

 

PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

23. 07.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
08:30 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia

 

 

SOBOTA 24. 07. Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

 

NEDEĽA

9. po Päťdesiatnici

25. 07.

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: