LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 19. 04.

NÁŠ Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia

 

 

UTOROK 20. 04.

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas

06:30 – sv. liturgia
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia (CS)

 

 

STREDA 21. 04.

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia

 

 

ŠTVRTOK 22. 04.

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia
18:00 – veľká večiereň s lítiou

 

 

PIATOK
sviatok
voľnica
23. 04.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia
10:00 – sv. liturgia (Maď.)
15:30 – sv. liturgia
17:00 – sv. liturgia
18:30 – sv. liturgia (CS)

Po sv. liturgiách bude myrovanie

 

 

SOBOTA 24. 04.

Svätý mučeník Sáva Stratilat

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
15:30 – sv. liturgia
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

NEDEĽA 25. 04.

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
15:30 – sv. liturgia
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: