LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 17. 06.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:15 – posv. ruženec

16:45 – Moleben k najsv. Srdcu Ježišovmu
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 18. 06.

Svätý mučeník Leontios

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *

16:15 – posv. ruženec (CS)
16:45 – Moleben k najsv. Srdcu Ježišovmu
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 19. 06.

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň

12:00 – sv. liturgia
* * *
16:15 – posv. ruženec
16:45 – Moleben k najsv. Srdcu Ježišovmu
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 20. 06.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *

16:15 – posv. ruženec
16:45 – Moleben k najsv. Srdcu Ježišovmu
17:00 – sv. liturgia (CS, čítania a homília v rusínskom jazyku)
17:45 – večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

21. 06.

Svätý mučeník Julián Tarzský

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – Akatist k Ježišovi Kristovi


SOBOTA 22. 06.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

06:30 – sv. liturgia (CS)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA 23. 06. 5. NEDEĽA po Päťdesiatnici
Svätá mučenica Agripína

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia so zameraním na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: