LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Ďakujeme Vám za finančnú podporu počas obdobia, keď boli verejné bohoslužby obmedzené
a vopred „Pán Boh zaplať všetkým darcom!“ 🙏, ktorí chcú naďalej podporiť chod našej farnosti prostredníctvom vkladu na účet: 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 29. 05.

Pondelok Svätého Ducha. Poprazdenstvo Päťdesiatnice (do 2. júna vrátane). Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
08:30 – sv. liturgia (Maď.)

12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – Moleben k Prečistej Bohorodičke
17:00 – sv. liturgia, sprievod okolo chrámu
18:30 – sv. liturgia (CS)


UTOROK 30. 05.

NÁŠ PREPODOBNÝ OTEC IZÁK, IGUMEN DALMATOVHO KLÁŠTORA

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – Moleben k Prečistej Bohorodičke
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 31. 05.

SVÄTÝ APOŠTOL HERMAS. SVÄTÝ MUČENÍK HERMEIAS

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – Moleben k Prečistej Bohorodičke
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 01. 06.

SVÄTÝ MUČENÍK JUSTÍN FILOZOF A SPOLOČNÍCI

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – Moleben k najsv. Srdcu Ježišovmu
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


PIATOK

prvý v mesiaci

voľnica

02. 06.

NÁŠ OTEC SVÄTÝ NIKEFOR VYZNÁVAČ, KONŠTANTÍNOPOLSKÝ PATRIARCHA

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
08:30 – sv. liturgia (Maď.)
12:00 – sv. liturgia
* * *
13:00 – eucharistická poklona
17:00 – sv. liturgia, eucharistická pobožnosť
17:45 – Akatist k Ježišovi Kristovi


SOBOTA

fatimská

03. 06.

UKONČUJE SA SVIATOK PÄŤDESIATNICE. SVÄTÝ MUČENÍK LUCILIÁN A SPOLOČNÍCI

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – paraklis
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA

1. týždňa po Päťdesiatnici

04. 06.

Nedeľa VŠETKÝCH SVÄTÝCH. NÁŠ OTEC SVÄTÝ MÉTROFANÉS, KONŠTANTÍNOPOLSKÝ PATRIARCHA

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: