LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Ďakujeme Vám za finančnú podporu počas obdobia, keď boli verejné bohoslužby obmedzené
a vopred „Pán Boh zaplať všetkým darcom!“ 🙏 , ktorí chcú naďalej podporiť chod našej farnosti prostredníctvom vkladu na účet: 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 05. 12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia 

* * *
16:45 – moleben pred Narodením Pána
17:00 – sv. liturgia
17:45 – veľká večiereň s lítiou


UTOROK

odporúčaný sviatok

06. 12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia
18:30 – sv. liturgia (CS)

Po sv. liturgiách bude myrovanie.


STREDA 07. 12.

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – moleben pred Narodením Pána
17:00 – sv. liturgia
17:45 – veľká večiereň s lítiou


ŠTVRTOK

prikázaný sviatok

08. 12.

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
08:30 – sv. liturgia (Maď.)
09:30 – sv. liturgia (UA)
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia
18:30 – sv. liturgia (CS)

Po sv. liturgiách bude myrovanie.


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

09. 12.

Náš prepodobný otec Patapios

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – moleben pred Narodením Pána
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň

 

SOBOTA 10. 12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

06:30 – sv. liturgia (CS)
09:00 – sv. liturgia (UA)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA 11. 12.

Druhá nedeľa pred Kristovým narodením – Nedeľa svätých Praotcov

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

 

Zdieľaj: