LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 07. 06.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * * 
15:30 – sv. liturgia
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia, moleben k Božskému srdcu

 

 

UTOROK 08. 06.

Prenesenie Pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia

* * *
15:30 – sv. liturgia
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia (CS), moleben k Božskému srdcu

 

 

STREDA 09. 06.

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia

* * *
15:30 – sv. liturgia
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia, moleben k Božskému srdcu

 

 

ŠTVRTOK 10. 06.

Zakončenie sviatku Slávnostnej poklony. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * *
15:30 – sv. liturgia, moleben k Božskému srdcu
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia

18:00 – veľká večiereň s lítiou

 

 

PIATOK

sviatok
voľnica

11. 06.

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia
10:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
15:30 – sv. liturgia
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia, moleben k Božskému srdcu
18:30 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

 

 

SOBOTA 12. 06.

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – sv. liturgia
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

NEDEĽA

3. po Päťdesiatnici

13. 06.

Svätá mučenica Akvilína

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
15:30 – sv. liturgia
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: