LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 13. 09.

Pamiatka založenia Chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha. Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius stotník

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – sv. liturgia (Z)
* * * 
15:30 – sv. liturgia (Z)
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (OTP), veľká večiereň s lítiou

 

 

UTOROK

sviatok

🐟 zdržanlivosť od mäsa

14. 09.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – utiereň

09:00 – sv. liturgia (Zao)
* * *
16:30 – modlitba posvätného ruženca 
17:00 – sv. liturgia (CS) (Zao)
18:30 – sv. liturgia (Z)

Po sv. liturgiách bude myrovanie

 

 

STREDA 15. 09.

POPRAZDENSTVO POVÝŠENIA (DO 20. SEPTEMBRA VRÁTANE). Svätý veľkomučeník Nikita. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – paraklis
09:00 – sv. liturgia (Zao)
* * *
15:30 – sv. liturgia (Z)
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (OTP)

 

 

ŠTVRTOK 16. 09.

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – sv. liturgia (Z)
* * *
15:30 – sv. liturgia (Z)

16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (OTP)

 

 

PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

17. 09.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – sv. liturgia (Z)
08:30 – sv. liturgia (Maď.) (Z)
* * *
15:30 – sv. liturgia (Z)
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (OTP)

 

 

SOBOTA 18. 09.

Sobota po Povýšení. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – sv. liturgia (Z)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia (Zao)

 

 

NEDEĽA

17. po Päťdesiatnici

19. 09.

Nedeľa po Povýšení. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont

06:30 – utiereň

07:30 – sv. liturgia (Z)
09:00 – sv. liturgia (CS) (Zao)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti (Zao)

12:00 – sv. liturgia (Maď.) (Z)
* * *

15:30 – sv. liturgia (OTP)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia (Zao)

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

(Z) – 1 osoba na 15 m2, povinný zoznam účastníkov
(OTP) – maximálne 25 % kapacity, povinný zoznam účastníkov
(Zao) – bohoslužba je iba pre plne zaočkovaných proti COVID-19, zoznam účastníkov

 

Zdieľaj: