LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 27. 11.

Svätý mučeník Jakub Perzský. Náš prepodobný otec Palladios

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
11:30 – posv. ruženec
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – Moleben pred Narodením Pána
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 28. 11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový. Svätý mučeník Irenarch

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec (CS)
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 29. 11.

Svätý mučeník Paramon. Svätý mučeník Filumen. (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík)

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
11:30 – posv. ruženec
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:45 – Moleben pred Narodením Pána
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 30. 11.

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
11:30 – posv. ruženec
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia (CS, čítania a homília v rusínskom jazyku)
17:45 – večiereň


PIATOK

prvý v mesiaci

🐟 zdržanlivosť od mäsa

01. 12.

Svätý prorok Nahum

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
11:30 – posv. ruženec
12:00 – sv. liturgia
* * *
13:00 – 15:00 – eucharistická poklona
16:45 – Moleben pred Narodením Pána
17:00 – sv. liturgia, eucharistická pobožnosť
17:45 – večiereň


SOBOTA

fatimská

02. 12.

Svätý prorok Habakuk

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – paraklis k Presvätej Bohorodičke s modlitbami/prosbami za uzdravenie chorých
* * *
17:00 – veľká večiereň

18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA

27. týždňa po Päťdesiatnici

03. 12.

Svätý prorok Sofoniáš

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia so zameraním na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: