LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 15. 04.

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 16. 04.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *

16:30 – posv. ruženec (CS)
17:00 – sv. liturgia (CS, čítania a homília v rusínskom jazyku – projekt „Cerkov s molodyma“)
17:45 – večiereň


STREDA 17. 04.

Naši prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios, meliténsky biskup

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 18. 04.

Náš prepodobný otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *

16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia (CS, čítania a homília v rusínskom jazyku)
17:45 – večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

19. 04.

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


SOBOTA 20. 04.

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas

06:30 – sv. liturgia (CS)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

NEDEĽA

4. po Pasche

 

21. 04.

 

nedeľa o porazenom
Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS, čítania a homília v rusínskom jazyku)

10:30 – sv. liturgia so zameraním na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: