LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Ďakujeme Vám za finančnú podporu počas obdobia, keď boli verejné bohoslužby obmedzené
a vopred „Pán Boh zaplať všetkým darcom!“ 🙏 , ktorí chcú naďalej podporiť chod našej farnosti prostredníctvom vkladu na účet: 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 08. 08.

Svätý Emilián vyznávač, kyzický biskup

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň

12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 09. 08.

Svätý apoštol Matej

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 10. 08.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia

17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 11. 08.

Svätý mučeník Euplos

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
09:00 – sv. liturgia (UA)
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

12. 08.

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
08:30 – sv. liturgia (Maď.)
12:00 – sv. liturgia
* * *
17:00 – sv. liturgia

17:45 – večiereň


SOBOTA 13. 08.

Zakončenie sviatku Premenenia Pána

06:30 – sv. liturgia (CS)
09:00 – sv. liturgia (UA)
* * * 
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA

10. týždňa po Päťdesiatnici

14. 08.

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského igumena. POSLEDNÝ DEŇ USPENSKÉHO PÔSTU

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia

09:00 – sv. liturgia (CS)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

 

Zdieľaj: