LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Ďakujeme Vám za finančnú podporu počas obdobia, keď boli verejné bohoslužby obmedzené
a vopred „Pán Boh zaplať všetkým darcom!“ ? , ktorí chcú naďalej podporiť chod našej farnosti prostredníctvom vkladu na účet: 

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 27. 03.

Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – šiesta hodinka
* * *
16:30 – posvätný ruženec
17:00 – veľkopôstna večiereň


UTOROK 28. 03.

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – šiesta hodinka
* * *
16:30 – posvätný ruženec
17:00 – veľkopôstna večiereň
18:15 – Ekumenický pôstny koncert


STREDA

🐟 zdržanlivosť od mäsa

29. 03.

NÁŠ PREPODOBNÝ OTEC MAREK, ARETÚZSKY BISKUP, CYRIL, DIAKON, A ĎALŠÍ, KTORÍ TRPELI V ČASOCH MUČITEĽA JULIÁNA

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – šiesta hodinka
* * *
16:30 – veľkopôstny moleben
17:00 – sv. liturgia VPD (vopred posvätených darov)


ŠTVRTOK 30. 03.

NÁŠ PREPODOBNÝ OTEC JÁN, AUTOR SPISU REBRÍK

07:00 – veľkopôstna utiereň
12:00 – šiesta hodinka

* * *
16:30 – posvätný ruženec
17:00 – veľkopôstna večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

31. 03.

NÁŠ PREPODOBNÝ OTEC HYPATIOS, GANGRIANSKY BISKUP

07:00 – veľkopôstna utiereň
08:30 – sv. liturgia VPD (Maď.)
12:00 – šiesta hodinka
* * *
14:45 – sv. liturgia VPD (UA)
16:30 – Ježišova modlitba
17:00 – sv. liturgia VPD (vopred posvätených darov) 


SOBOTA

fatimská

01. 04.

Sobota svätého a spravodlivého Lazára

06:30 – sv. liturgia
07:30 – paraklis
09:00 – sv. liturgia (UA)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA 02. 04.

Kvetná nedeľa

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia zameraná na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – veľkopôstna večiereň, predveľkonočná sv. spoveď
18:00 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: