LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 22. 07.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň

12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 23. 07.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec (CS)
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 24. 07.

Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Svätá veľkomučenica Kristína

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň

12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 25. 07.

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky. Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia (CS, čítania a homília v rusínskom jazyku)
17:45 – večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

26. 07.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň

12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


SOBOTA 27. 07.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva, Angelár

06:30 – sv. liturgia (CS)
* * *
17:00 – veľká večiereň
18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA 28. 07. 10. NEDEĽA po Päťdesiatnici
Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia so zameraním na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)
* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: