OZNAMY

 • Verejné bohoslužby sú v obmedzenom počte dovolené – výpočet sa realizuje podľa kritérií aktuálneho stupňa Covid automatu. 
 • Vzhľadom na platné obmedzenie účastníkov verejných zhromaždení trvá i naďalej dišpenz slovenských biskupov od fyzickej účasti na nedeľných a sviatočných bohoslužbách. Nezabúdajme ale pri tom, že pre veriaceho človeka stále ostáva povinnosť iným spôsobom zasvätiť Deň Pána (osobná alebo rodinná modlitba, sledovanie prenosu bohoslužieb a pod.).
 • Vladyka Cyril tiež pripomína, že v danej situácii nedeľnú a sviatočnú večiereň alebo utiereň možno považovať za splnenie účasti na liturgickom slávení (can. 881 CCEO). Po nich je možné na požiadanie prijať sviatosť eucharistie. 
 • Prosíme Vás o ohľaduplnosť a zhovievavosť. Ak sa niekto nevojde do chrámu kvôli počtu, prosíme o prepáčenie, neberte to osobne.
 • Pri dodržaní daných kritérií je možné byť aj na farskom dvore, kde je zapnutý reproduktor.
 • Pri vstupe do chrámu je i naďalej povinnosť nasadiť si rúško a použiť dezinfekciu.

 

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby pozastavené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

 • Dnes (06. 06.):
  • JE ZBIERKA NA PODPORNÝ FOND EPARCHIE;
  • o 11:30 je stretnutie slávnostneprijímajúcich;
  • o 17:00 vás pozývame na večiereň.

 

Od pondelka prechádzame do žltej farby. Pre nás to znamená mierne navýšenie prítomných na liturgii na 98.

 

 • Vstúpili sme do mesiaca jún, ktorý je zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Na konci sv. liturgie o 17:00 sa modlievame moleben k B. S. Vo štvrtok po liturgii o 15:30.
 • Spovedáme denne od 6:30 ***  17:00.
 • Liturgický poriadok (vysielanie na logos.tv alebo grkatke.sk (Živé vysielanie z Košickej katedrály) alebo na TV Zemplín):
  • pondelok štvrtok:
   • sv. liturgie – 6:30 *** 7:30 *** 15:30 *** 17:00,
   • štvrtok – 18:00 – veľká večiereň s lítiou;
  • v piatok slávime sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí:
   • utiereň – 7:30,
   • sv. liturgie – 6:30 *** 9:00 *** 15:30 *** 17:00 (+ moleben k B. S.) *** 18:30,
    • po sv. liturgiách bude myrovanie;
  • sobota – si pripomíname Presvätú Bohorodičku Spolutrpiteľku:
   • sv. liturgie – 6:30 *** 7:30 *** 18:00,
   • veľká večiereň – 17:00;
  • nedeľa:
   • utiereň – 6:30,
   • sv. liturgie – 7:30 *** 9:00 *** 10:30 *** 15:30 *** 18:00,
   • veľká večiereň 17:00.

 

 • Pozývame vás:
  • v pondelok (07. 06.) o 18:00 na Školu Božej lásky;
  • v utorok (08. 06.) o 18:00 na biblický večer;
  • v piatok (11. 06.) o 18:00 stretnutie mládeže.

  

 • V dňoch 28. 06 – 01. 07. 2021 sa uskutoční preložená púť s Klokočovskou ikonou do Ríma. Hlavným cieľom púte je účasť na sv. omši slávenej pápežom Františkom na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, pri ktorej pápež požehná korunky pre ikonu Klokočovskej Bohorodičky. Je ešte možné sa prihlásiť na leteckú formu púte s odletom a príletom do Košíc. Bližšie informácie sú na nástenke.
 • Deti a mládež (žiaci ZŠ) pozývame na náš Farský letný tábor Herľany 2021. Termín 5. – 9. júl 2021. Cena 55 €/os. Prihlásiť sa môžete v sakristii. 
 • Je už možné hlásiť sa na Camp 2021. Plagát s turnusmi je na vonkajšej nástenke.
 • Na stránke postoj.sk je možné zakúpiť si zaujímavú knihu s názvom Jozef 2.1 – Čo znamená byť mužom evanjelia v 21. storočí. Jej spoluautorom je aj vladyka Cyril Vasiľ.

 

Príjemnú a požehnanú nedeľu aj budúci týždeň!

Zdieľaj: