OZNAMY

 • DNES (04. 12.):
  • je stretnutie so slávnostneprijímajúcimi na sv. liturgii o 10:30;
  • o 17:00 vás pozývame na večiereň.

 

 • V pondelok (05. 12.) si pripomíname sv. Sávu Posväteného.
 • V nasledujúci utorok (06. 12.) slávime sviatok sv. arcibiskupa Mikuláša, lýcijsko-myrského divotvorcu. V pondelok o 17:45 bude veľká večiereň s lítiou. V utorok o 7:30 utiereň. Sv. liturgie budú v utorok o 6:30 CS ** 12:00 ** 17:00 ** 18:30 CS. Po sv. liturgiách bude myrovanie. Milé deti, sv. Mikuláša budeme čakať na sv. liturgii o 17:00.
 • Vo štvrtok (08. 12.) slávime prikázaný sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky sv. Annou. V stredu o 17:45 bude veľká večiereň s lítiou. Vo štvrtok o 7:30 utiereň. Sv. liturgie budú v utorok o 6:30 CS ** 12:00 ** 17:00 ** 18:30 CS. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
 • Sme v období Filipovky, pôstu pre Narodením Pána. Pozývame vás k hlbšej modlitbe, almužne a pôstu. V pondelok, stredu a piatok o 16:45 sa modlievame Moleben pred Narodením Pána. Texty vám pripravíme.
 • Poriadok liturgií v ukrajinskom jazyku je na výveske.

 

 • V nasledujúcu stredu (07. 12.) bude stretnutie ružencového spoločenstva v PC o 15:00 h. Po spoločnej modlitbe vás pozývame na mikulášske posedenie.
 • Naša Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice, nás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 9. 12. 2022. Viac na vyvesenom plagáte.
 • Pozývame vás na aktivity v pastoračnom centre:
  • pondelok (05. 12.):
   • Škola Božej lásky – o 18:00,
   • Škola katechumenov – o 18:00;
  • štvrtok (08. 12.) o 18:00 Modlitby žien;
  • piatok (09. 12.) o 18:00 stretnutie mládeže.
 • Na nástenke máme pozvánku na akciu v rámci projektu Molody Rusiny, Cerkov s molodyma. 5. 12. 2022, Jedlíkova 7, Košice, 19:00 h. Hosť: o. Kassián Drozd.
 • Na Vianoce pripravujeme krátke vianočné pásmo pre deti. Prosíme deti, ktoré by sa chceli zapojiť do prípravy, nech prídu po sv. liturgii s rodičmi do pastoračného centra. Rodičia, pomôžte nám motivovať deti. Vianočné pásmo bude na Narodenie Pána 25. 12. 2022 po tejto sv. liturgii.
 • V sakristii si môžete kúpiť spolkový kalendár V Metodovej brázde alebo stolový kalendár od redemptoristov na rok 2023, tiež pekný kalendár s ikonami.
 • Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s občianskym združením Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám. Námetom bola spoločenská hra, ktorá vznikla na Ukrajine. Jej prekladom a prispôsobením na slovenské pomery chceme podporiť vojnou skúšaný ukrajinský ľud. Cena hry je 16,90 €. Hru ponúkame ako hodnotný vianočný dar pre vašich blízkych. Cieľom hry je spojiť naše rodiny pri spoločnom trávení voľného času, zabaviť sa, a predovšetkým dozvedieť sa viac o živote svätého Mikuláša, o jeho mieste v tradícii Cirkvi a kultúre národov a povzbudiť k nasledovaniu životných postojov a hodnôt, ktorým svätý Mikuláš zasvätil celý svoj život. Hru si môžete kúpiť v sakristii.
 • V sakristii si môžete kúpiť aj brožúru Christos raždajetsja, z ktorej sa budeme modliť počas nadchádzajúcich sviatkov.
 • Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda, môžete si vyzdvihnúť kalendár aj podielovú knihu.

 

 • Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc pri obetných svietnikoch v nedele a sviatky. Ide o prípravu svietnika na ďalšiu sv. liturgiu, čo je pár minútová záležitosť. Záujemci hláste sa v sakristii. Vopred ďakujeme.
 • Hľadáme do mládežníckeho zboru gitaristu alebo gitaristku. Pozývame, príďte, odvahu. Kontaktujte s. Simeonu alebo o. Pavla.

 

Drahí bratia a sestry,
od schválenia nového slovenského prekladu liturgie uplynulo už štvrťstoročie a liturgická prax, i stále lepšie chápanie liturgie i našej vlastnej gréckokatolíckej identity, priniesli vývoj, ktorý chce gréckokatolícka cirkev na Slovensku zohľadniť aj v niektorých úpravách slávenia sv. liturgie, ktoré vstúpili do platnosti 1. októbra 2022.
Naši biskupi niektoré vonkajšie znaky liturgie prehodnotili, zmenili či doplnili, napr. spev žalmov, ekténií, či zariadenie chrámu závesom.

Vo všetkých bohoslužobných sláveniach Cirkvi je stále základnou normou nájsť funkčné a nenahraditeľné spojenie s Ježišom Kristom. Snaha o toto spojenie je aj cieľom týchto zmien.

 

 • V sakristii sú na predaj obrázky s tajomstvami sv. ruženca. Výborná pomôcka k modlitbe sv. ruženca pre rodiny aj pre členov spolku sv. ruženca 1 sada/2 €.
 • Taktiež sú na predaj knihy od o. Ľuboslava Petrička.

 

 • Pomoc Ukrajine:
  • môžete poslať finančný dar na účet, ktorý je na farskej stránke, eparchiálnej stránke alebo na vyvesenom plagáte;
  • môžete priniesť balíček hygienických potrieb;
  • môžete priniesť trvanlivé potraviny;
  • kto by ste vedeli poskytnúť ubytovanie, oznámte nám to na farskom úrade;
  • svoju pomoc môžete ponúknuť cez pomahameukrajine.grkatke.sk
 • V sakristii si môžete zakúpiť za 10 € knihu Pustiňa od Catherine Doerty a pomôcť aj takýmto spôsobom Ukrajine.

 

Príjemnú a požehnanú nedeľu aj budúci týždeň

 

Zdieľaj: