OZNAMY

 • Dnes (07. 08.):
  • po ukrajinskej sv. liturgii o 16:00 vystúpi v katedrále rodinný vokálny zbor Zerno, ktorý predstaví modlitebnú inscenizáciu Dávidových žalmov. Na podujatie vás srdečne pozývame;
  • o 17:00 vás pozývame na večiereň.

 

 • Pred nami je naša najväčšia eparchiálna odpustová slávnosť v Klokočove. Pozývame vás k účasti či už v sobotu alebo v nedeľu. Poďme k Božej aj našej Matke vyprosiť si dary a milosti pre nás a naše rodiny.
  Duchovný program začína už od štvrtka. Samotná odpustová slávnosť začína už tradične v sobotu 13. augusta a vyvrcholí v nedeľu 14. augusta o 10:00 archijerejskou sv. liturgiou, ktorú bude slúžiť vladyka Cyril a slávnostný kazateľ bude vladyka Peter Rusnák. Niekoľko rozmnožených programov nájdete aj v zadnom stojane.
 • Počas pracovného týždňa sú sv. liturgie o 6:30 ** 12:00 ** 17:00. Utiereň o 7:30, večiereň po večernej sv. liturgii (o 17:45). Spovedáme denne od 6:30 a 17:00.
 • Poriadok liturgií v ukrajinskom jazyku je na výveske.

 

 • Pútnici, ktorí idete do Klokočova na sobotný večerný program, autobus odchádza o 16:00 spred katedrály z ul. Kostlivého. Autobus je už naplnený, viac info u p. Marty Gajdošovej.
 • Je možnosť ísť autobusom do Klokočova aj v nedeľu 14. 08. 2022. Autobus odchádza ráno o 6:20 spred katedrály z ul. Kostlivého. Cestovné je 7,50 na osobu dospelý, a 2,50 dieťa do 10 r. Prihlasovací hárok je v sakristii. Prihlásiť sa je potrebné v sakristii, taktiež vyrovnať poplatok najlepšie dnes (07. 08.), najneskôr však do stredy večera (10. 08.).

 

 • Rehoľné sestry Redemptoristky pozývajú dievčatá na duchovnú obnovu. Viac na vyvesenom plagáte.

 

 • Video a foto zo slávnostného sv. prijímania 2022 majú rodičia v mailových schránkach. Viac info vám dá Peter Hric.
 • V sakristii sú na predaj obrázky s tajomstvami sv. ruženca. Výborná pomôcka k modlitbe sv. ruženca pre rodiny aj pre členov spolku sv. ruženca 1 sada/2 €.
 • Taktiež sú na predaj knihy od o. Ľuboslava Petrička.
 • Je už možné hlásiť sa na Camp 2022. Plagát s turnusmi je na vonkajšej nástenke.

 

 • Pomoc Ukrajine:
  • môžete poslať finančný dar na účet, ktorý je na farskej stránke, eparchiálnej stránke alebo na vyvesenom plagáte;
  • môžete priniesť balíček hygienických potrieb;
  • môžete priniesť trvanlivé potraviny;
  • kto by ste vedeli poskytnúť ubytovanie, oznámte nám to na farskom úrade;
  • svoju pomoc môžete ponúknuť cez pomahameukrajine.grkatke.sk
 • V sakristii si môžete zakúpiť za 10 € knihu Pustiňa od Catherine Doerty a pomôcť aj takýmto spôsobom Ukrajine.

 

 • Naša Košická eparchia vstúpila od 1. apríla t. r. do konzultačnej fázy synodálneho procesu. Povzbudzujem vás všetkých k aktívnemu zapojeniu sa do hľadania toho, ako skutočne napreduje alebo aj zlyháva naše farské spoločenstvo na ceste viery. Taktiež k počúvaniu, čo nám chce Svätý Duch predostrieť ako Boží plán smerom do budúcnosti. Praktické pokyny pre zvládnutie tejto fázy pripravil eparchiálny synodálny tím. Za vašu ochotu podieľať sa na živote vašej farnosti či akéhokoľvek spoločenstva vám ďakujem a žehnám vás. Vladyka Cyril, arcibiskup – košický eparchiálny biskup

 

PRÍJEMNÚ A POŽEHNANÚ NEDEĽU AJ BUDÚCI TÝŽDEŇ!

 

Zdieľaj: