OZNAMY

 • DNES (19. 03.):
  • je stretnutie so slávnostneprijímajúcimi, je potrebné, aby prišli aj rodičia;
  • o 17:00 vás pozývame na pôstnu večiereň s pôstnou kázňou, ktorá bude na tému: „Pane, daj aby som videl vlastné prehrešenia…“. Pôstnu kázeň nám prednesie o. Michal Galmus, výpomocný duchovný farnosti Košice – Furča.

 

 • Pred nami je 5. pôstny týždeň.
 • Na budúcu sobotu (25. 03.) slávime prikázaný sviatok Zvestovanie Presvätej Bohorodičke. Preto bude liturgický program ako v nedeľu. To znamená sv. liturgie o 7:30 ** 9:00 ** 10:30 ** 18:00. Utiereň o 6:30. Táto sobota je tiež akatistová, akatist k P. B. sa pomodlíme na konci sv. liturgie o 7:30. Po sv. liturgiách bude myrovanie.
 • V tento nasledujúci týždeň v stredu (22. 03.) večer po VPD, teda o 18:30, sa budeme modliť s vladykom Cyrilom utiereň s Veľkým kajúcim kánonom sv. Andreja Krétskeho. Prineste si brožúru Moja modlitba. Štvrtok utiereň tým pádom o 7:00 nebude.
 • V pondelok až piatok je vždy o 7:00 veľkopôstna utiereň, o 12:00 6. hodinka. O 17:00 veľkopôstna večiereň s pôstnym príhovorom v pondelok, utorok. V stredu, štvrtok, piatok o 17:00 liturgia VPD (vopred posvätených darov).
 • Vždy o 16:30 sa modlíme pôstnu pobožnosť. V pondelok, utorok, štvrtok bolestný ruženec, v stredu veľkopôstny moleben a v piatok Ježišova modlitba.
 • V nasledujúcu nedeľu (26. 03.) budeme na konci pôstnej večierne udeľovať sviatosť pomazania pre chorých. Preto večiereň začne o hodinu skôr, teda o 16:00. Podmienky pre prijatie sviatosti:
  • byť v stave posväcujúcej milosti,
  • mať dovŕšený vek 60 rokov alebo aj mladší, ak trpí určitou vážnou chorobou alebo sa pripravuje na hospitalizáciu v nemocnici, či operáciu, môže sviatosť prijať ako posilu dávajúcu jeho utrpeniu zmysel,
  • počas týždňa budeme spovedať od 7:00 a 17:00.

 

 • Prosíme vás o 2 % vašich daní pre OZ Ktitor, ktoré spolupracuje s našou farnosťou. Kto podporuje Ktitor, podporuje našu farnosť. Tlačivo je prílohou dvojtýždenníka.
 • Pastoračné aktivity v pastoračnom centre:
  • pondelok (20. 03.):
   • o 18:00 Škola Božej lásky,
   • o 18:00 Škola katechumenov;
  • utorok (21. 03.):
   • o 18:00 Biblický večer,
   • o 18:00 kurátorská rada;
  • piatok (24. 03.) o 18:00 stretnutie animátorov.
 • Na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku pre prenasledovaných kresťanov a utečencov.
 • Rada pre mládež pozýva mládež na Putovnú duchovnú obnovu s vladykom Cyrilom počas kvetného víkendu. Viac na plagáte (na nástenke pri chráme).

 

Pozor na zmenu času na budúcu nedeľu (26. 03.).

 

 

 • V sakristii ponúkame knihu od Sergeja Boľšakova: Múdrosť na cestu (7 €). Jej kúpou podporujeme výstavbu pútnickeho domu v Klokočove.
 • V sakristii si môžete kúpiť brožúru Moja modlitba za 2,20 €, z ktorých spievame počas pôstu.

 

 • Rady pre mládež Bratislavskej eparchie, Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie pozývajú mladých gréckokatolíkov zo Slovenska zúčastniť sa 35. Svetových dní mládeže v Lisabone a to ako jedno spoločenstvo. Uskutočnia sa v dňoch 1. – 6. augusta 2023. Pre tých, ktorí sa rozhodnú putovať v spoločenstve mladých gréckokatolíkov zo Slovenska ponúkame aj možnosť spoločného putovania autobusom tam aj späť. Celková cena púte je 655 eur a zahrňa v sebe Balík pútnika, autobusovú dopravu so zastavením sa v Lurdoch, či Benátkach a cestovné poistenie. Viac informácií nájdete na www.aetos.sk

 

 • Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090.

 

 

Požehnanú nedeľu aj budúci týždeň 

 

 

 • V sakristii si môžete kúpiť spolkový kalendár V Metodovej brázde alebo stolový kalendár od redemptoristov na rok 2023, tiež pekný kalendár s ikonami.
 • Gréckokatolícka eparchia Košice v spolupráci s občianskym združením Byzantinos vydali v tomto predvianočnom čase spoločenskú hru Mikuláš ide k nám. Námetom bola spoločenská hra, ktorá vznikla na Ukrajine. Jej prekladom a prispôsobením na slovenské pomery chceme podporiť vojnou skúšaný ukrajinský ľud. Cena hry je 16,90 €. Hru ponúkame ako hodnotný vianočný dar pre vašich blízkych. Cieľom hry je spojiť naše rodiny pri spoločnom trávení voľného času, zabaviť sa, a predovšetkým dozvedieť sa viac o živote svätého Mikuláša, o jeho mieste v tradícii Cirkvi a kultúre národov a povzbudiť k nasledovaniu životných postojov a hodnôt, ktorým svätý Mikuláš zasvätil celý svoj život. Hru si môžete kúpiť v sakristii.
 • Členovia Spolku sv. Cyrila a Metoda, môžete si vyzdvihnúť kalendár aj podielovú knihu.

 

 • Hľadáme dobrovoľníkov na pomoc pri obetných svietnikoch v nedele a sviatky. Ide o prípravu svietnika na ďalšiu sv. liturgiu, čo je pár minútová záležitosť. Záujemci hláste sa v sakristii. Vopred ďakujeme.
 • Hľadáme do mládežníckeho zboru gitaristu alebo gitaristku. Pozývame, príďte, odvahu. Kontaktujte s. Simeonu alebo o. Pavla.

 

 • V sakristii sú na predaj obrázky s tajomstvami sv. ruženca. Výborná pomôcka k modlitbe sv. ruženca pre rodiny aj pre členov spolku sv. ruženca 1 sada/2 €.
 • Taktiež sú na predaj knihy od o. Ľuboslava Petrička.

 

 • Pomoc Ukrajine:
  • môžete poslať finančný dar na účet, ktorý je na farskej stránke, eparchiálnej stránke alebo na vyvesenom plagáte;
  • môžete priniesť balíček hygienických potrieb;
  • môžete priniesť trvanlivé potraviny;
  • kto by ste vedeli poskytnúť ubytovanie, oznámte nám to na farskom úrade;
  • svoju pomoc môžete ponúknuť cez pomahameukrajine.grkatke.sk
 • V sakristii si môžete zakúpiť za 10 € knihu Pustiňa od Catherine Doerty a pomôcť aj takýmto spôsobom Ukrajine.

 

Zdieľaj: