OZNAMY

DNES (19. 05.):

 • je myrovanie;
 • o 16:30 vás pozývame na svätodušnú večiereň s modlitbami na kolenách – prineste si brožúrky „Christos voskrese“.

 

 • V pondelok (20. 05.) slávime sviatok Pondelok sv. Ducha: sv. liturgie o 6:30 (CS) ** 12:00 ** 17:00 ** 18:30 (CS). Utiereň o 7:30.
 • V ostatné pracovné dni sv. liturgie o 6:30 ** 12:00 ** 17:00. Utiereň o 7:30, večiereň po večernej sv. liturgii.
 • V mesiaci máj, ktorý je zasvätený Presvätej Bohorodičke, sa v pondelok až štvrtok vždy o 16:45 pomodlíme moleben k Presvätej Bohorodičke. V piatok – po večernej sv. liturgii – akatist.
 • Deti a mládež (žiaci ZŠ) pozývame na náš Farský letný tábor Herľany 2024. Termín od pondelka do piatku 1. – 5. júl 2024. Cena 125,- €/os. Prihlasovací zoznam je v sakristii. Tešíme sa na Vás.

 

 • Pozývame vás na pastoračné aktivity v pastoračnom centre:
  • utorok (21. 05.) o 18:00 – Biblický večer;
  • streda (22. 05.) o 18:00 – Stretnutie mužov;
  • piatok (24. 05.) o 18:00 – stretnutie animátorov príprava letných akcií;
  • sobota (25. 05.) o 09:00 – Manželská sobota 2 – miniduchovná obnova:

 

 • Od septembra 2024 bude opäť možnosť ubytovania pre vysokoškolákov v priestoroch jezuitského internátu na Komenského ulici v Košiciach. Okrem ubytovania však chce naša eparchia ponúknuť týmto mladým aj formačný rozmer vysokoškolského štúdia. O Kolégiu sv. Sedmopočetníkov nájdete list vladyku Cyrila na výveske.

 

PRAJEMe VÁM POŽEHNANÚ NEDEĽU AJ BUDÚCI TÝŽDEŇ

 

Zdieľaj: