OZNAMY

Foto: Prešovská archieparchia

Svätý Otec František vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, doterajší igumen (predstavený) studitského kláštora v Unive na Ukrajine a rodák z farnosti Oľšavica.
Vladyka Peter Rusnák zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie bežných úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie novým biskupom. 

 

DNES (26. 11.):

 • JE Nedeľa Krista Kráľa A JE MYROVANIE;
 • je stretnutie so slávnostneprijímajúcimi – po sv. liturgii o 10:30;
 • o 17:00 vás pozývame na večiereň.

 

 • Prvý piatok (01. 12.) je pred nami. Spovedáme denne od 6:30 a 17:00. O 12:00 na požiadanie. V prvý piatok  bude sv. spoveď aj od 12:00 h. Eucharistická poklona od 13:00 do 15:00 h.
 • Pred nami je fatimská sobota (02. 12.). V Michalovskej bazilike je duchovný program od 8:30. V katedrále je doobeda sv. liturgia o 6:30 ** 7:30 paraklis k Presvätej Bohorodičke s modlitbami/prosbami za uzdravenie chorých. Večerný program ostáva nezmenený.
 • Modlitba posvätného ruženca bude v pondelok, stredu, štvrtok a piatok pred obedňajšou sv. liturgiou o 11:30; v utorok pred večernou sv. liturgiou, teda o 16:30.
 • Sme v období Filipovky, pôstu pred Narodením Pána. Pozývame vás k vrúcnej modlitbe, almužne a pôstu. V pondelok, stredu a piatok o 16:45 budeme mať Moleben pred Narodením Pána, texty vám pripravíme.

 

 • Chceme aj tohto roku nacvičiť vianočné pásmo s deťmi a mládežou. Prosíme deti a mládež, aby sa zapojili do tejto milej aktivitky. Prihlasovací hárok je v sakristii.
 • Naša Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda, Južná trieda 48, Košice, nás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 1. 12. 2023. Viac na vyvesenom plagáte (na nástenke).

 

 • Pozývame vás na pastoračné aktivity v pastoračnom centre:
  • pondelok (27. 11.):
   • o 17:30 – Škola katechumenov,
   • o 18:00 – Škola Božej Lásky – kresťanská psychológia pre dobré vzťahy;
  • utorok (28. 11.) o 18:00 Biblický večer;
  • streda (29. 11.) stretnutie mládeže v rámci UPC;
  • štvrtok (30. 11.) o 18:00 Modlitby žien;
  • piatok (01. 12.) o 18:00 stretnutie mládeže v rámci farského spoločenstva.

 

 • V sakristii si môžete kúpiť spolkový kalendár „V Metodovej brázde“ alebo stolový kalendár od redemptoristov na rok 2024.
 • V sakristii si môžete kúpiť rôzne druhy gréckokatolíckych kalendárov na rok 2024.
 • Nová brožúra na predaj v sakristii od otcov Redemptoristov na sviatky Bohozjavenia.
 • Máme aj pozvánku na vianočný koncert Humanitnej spoločnosti Humanita pre život. Viac na vyvesenom plagáte, prihlásenie do štvrtka 30. 11. 2023 v sakristii. Cena vstupenky 12,- EUR.

 

 

PRÍJEMNÚ A POŽEHNANÚ NEDEĽU A BUDÚCI TÝŽDEŇ

 

Zdieľaj: