Neostať bez Matky Ochrankyne

Do mesiaca október sme vstúpili krásnym sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Už sme si pripomenuli, že slávenie sviatku Ochrankyne sa viaže k udalosti z Konštantínopola, kde bol v r. 903 uchránený ľud pred nepriateľskými saracénskymi arabskými vojskami. Vtedy sa množstvo ľudu zhromaždilo v Blachernskom chráme v severnej časti Konštantínopola, kde sa úpenlivo modlili počas nočného bdenia. A Bohorodička vypočula svoj ľud tak, […]

Zdieľaj:

Continue reading


Vyvyšujme sv. Kríž v našich životoch

Sme v období poprazdenstva sviatku Povýšenia sv. Kríža nad celým svetom. Hľadíme na kríž, s úctou k nemu pristupujeme a uctievame si ho bozkom. Robíme to vo vedomí, že z Kristovho kríža vychádza moc. V tomto vedomí žili aj mnohí naši predkovia, ktorí dávali mnohé kríže aj na vyvýšené miesta, vrcholy hôr, aby „rozptyl“ moci Kristovho kríža bol čo najväčší. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Buďme vďační za dary

V nasledujúci nedeľu 26. februára 2017 oslávime spoločne ako miestna cirkev viacero významných skutočností, ktorých prehľadný zoznam sme priniesli v minulých číslach dvojtýždenníka. Medzi najdôležitejšie patrí 20. výročie od vzniku nového samostatného cirkevného subjektu pre gréckokatolíkov na území Košického samosprávneho kraja (dnes naša Košická eparchia) a významné jubileá nášho preosvieteného vladyku Milana. Treba však pripomenúť, že je to […]

Zdieľaj:

Continue reading


Posväcovať sa v Kristovi

V pondelok 30. januára oslávime sviatok Troch svätiteľov. Patria medzi nich svätí Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Sviatok Troch svätiteľov patrí medzi najnovšie sviatky východnej Cirkvi v našom obrade. Podnetom pre jeho slávenie bol neutíchajúci spor v druhej polovici 11. stor. o tom, ktorý z troch svätých hierarchov je pre Cirkev významnejší a pred Bohom najväčší. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Kristus, ktorý vládne v nás

Sviatok Krista kráľa bol zavedený až v dvadsiatom storočí, a to napriek tomu, že myšlienka Krista vládcu je stará ako samo Kresťanstvo. Celé Matúšovo evanjelium je pokusom vykresliť po páde Jeruzalema Krista ako nového vladára, ktorý bude vládnuť tak Izraelitom ako aj Rimanom. Preto Matúšovo evanjelium uvádza hneď na svojom začiatku Ježišov rodokmeň –tak to bolo bežné […]

Zdieľaj:

Continue reading