Narodenie Panny, Matky

Vstupujeme do nového cirkevného roka. Nech je pre nás požehnaným časom. Požehnanie pre naše dni je však vždy spojené s Bohom. Z neho vychádza, On žehná. Presvätá Bohorodička nám vždy ukazuje cestu k Bohu, ktorý nás žehná a posväcuje. A my žijeme v plnosti, keď Kristovi v sebe dávame priestor. V tomto nám zakaždým pomáha pohľad na Presvätú Bohorodičku, ktorej sviatok Narodenia ideme […]

Zdieľaj:

Continue reading


Božia láska je pre nás prameňom

Na budúci piatok slávime sviatok Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Tento sviatok sa potom celoročne pripomína pri slávení prvých piatkov v mesiaci, čo je veľmi osožná duchovná prax. Svet, v ktorom žijeme, hovorí veľa o láske. Po láske túži človek najviac, hoci si to niekedy ani neuvedomuje. Pravdou však je, že […]

Zdieľaj:

Continue reading


Nedeľa o porazenom

Dnešná nedeľa nesie názov Nedeľa o porazenom. Pripomeňme si dôležité skutočnosti z evanjeliovej udalosti, ktorá sa udiala pri rybníku Betsata. Bol to rybník, pri ktorom ležalo veľa chorých, z ktorých jeden bol aj náš ochrnutý. Oproti iným mal obrovskú nevýhodu, pretože pri zázraku, keď anjel zvíril vodu v rybníku a mal byť niekto uzdravený, nijako nemohol […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pokánie ako cesta k Bohu

Vstupujeme do druhej polovičky Veľkého pôstu. V nasledujúci týždeň sa budeme modliť aj Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho. Minulý rok sme boli prekvapení peknou účasťou na tejto modlitbe, hoci patrí medzi tie dlhšie. Tento záujem určite pramení aj z hodnoty pokánia v našom živote. Na jednej strane žijeme v spoločnosti, kde je pokánie z hriechov pre mnohých […]

Zdieľaj:

Continue reading


Kríž je náš poklad

Hovorí sa, že dnešný človek je náboženskejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Presnejšie, dnešný človek v sebe objavuje túžbu po náboženských zážitkoch. Ale zväčša hľadá akési „wellness náboženstvo“. Náboženstvo, kde nemá miesto kríž. Náboženstvo, ktoré uspokojí predstavy a všetky želania. Kristov kríž sa tak zdá byť prežitkom a osobný kríž spojený s utrpením sa zdá byť […]

Zdieľaj:

Continue reading