Pokánie ako cesta k Bohu

Vstupujeme do druhej polovičky Veľkého pôstu. V nasledujúci týždeň sa budeme modliť aj Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho. Minulý rok sme boli prekvapení peknou účasťou na tejto modlitbe, hoci patrí medzi tie dlhšie. Tento záujem určite pramení aj z hodnoty pokánia v našom živote. Na jednej strane žijeme v spoločnosti, kde je pokánie z hriechov pre mnohých […]

Zdieľaj:

Continue reading


Kríž je náš poklad

Hovorí sa, že dnešný človek je náboženskejší, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Presnejšie, dnešný človek v sebe objavuje túžbu po náboženských zážitkoch. Ale zväčša hľadá akési „wellness náboženstvo“. Náboženstvo, kde nemá miesto kríž. Náboženstvo, ktoré uspokojí predstavy a všetky želania. Kristov kríž sa tak zdá byť prežitkom a osobný kríž spojený s utrpením sa zdá byť […]

Zdieľaj:

Continue reading


Milostivý čas Veľkého pôstu

Dnes večer vstúpime Veľkopôstnou večierňou do obdobia Veľkého pôstu. Toto obdobie je milostivým časom pre človeka, kedy môže byť uzdravené to, čo je choré, samozrejme, hlavne na duchovnom poli nášho života. Môže byť oživené, čo už odumrelo kvôli hriechu a odlúčenia sa od Boha. Je však veľmi potrebné pripomenúť si správnu náplň alebo zmysel pôstu. Veľmi […]

Zdieľaj:

Continue reading


Pýcha je veľmi škodlivá

Dnešná nedeľa je prvá nedeľa Pôstnej triódy a začína ňou predpôstne obdobie. Predpôstne obdobie nás má správne pripraviť na pôstne obdobie, na čas Veľkého pôstu. Má to svoj veľký význam, pretože je potrebné pripraviť svoje srdce, možno tiež povedať aj myseľ, aby sme videli dôvody pre pôst. Pre pôst, ako ho vidí Cirkev, ktorá ako starostlivá […]

Zdieľaj:

Continue reading


Stretnutie Pána

Na budúcu sobotu budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento sviatok nás uvádza do udalosti, ktorá je opísaná v svätom evanjeliu podľa Lukáša (Lk 2, 22-39). O tom, že je to starobylý sviatok, podávajú svedectvo aj tieto slová: „Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ Takto nám v […]

Zdieľaj:

Continue reading