Pýcha je veľmi škodlivá

Dnešná nedeľa je prvá nedeľa Pôstnej triódy a začína ňou predpôstne obdobie. Predpôstne obdobie nás má správne pripraviť na pôstne obdobie, na čas Veľkého pôstu. Má to svoj veľký význam, pretože je potrebné pripraviť svoje srdce, možno tiež povedať aj myseľ, aby sme videli dôvody pre pôst. Pre pôst, ako ho vidí Cirkev, ktorá ako starostlivá […]

Zdieľaj:

Continue reading


Stretnutie Pána

Na budúcu sobotu budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento sviatok nás uvádza do udalosti, ktorá je opísaná v svätom evanjeliu podľa Lukáša (Lk 2, 22-39). O tom, že je to starobylý sviatok, podávajú svedectvo aj tieto slová: „Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ Takto nám v […]

Zdieľaj:

Continue reading


Dogma dáva svetlo nášmu životu

V nasledujúcu sobotu slávime prikázaný sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky v lone sv. Anny. Podstata tohto sviatku bola vyjadrená aj dogmaticky v roku 1854 pápežom Piom IX. Pravda viery vyjadruje nasledovné: Cirkev verí, že „preblahoslavená Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia pre osobitnú milosť a výsadu všemohúceho Boha, vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského rodu, uchránená […]

Zdieľaj:

Continue reading


Čo získavame s Kristovým kráľovstvom?

Na budúcu nedeľu oslávime sviatok Krista Kráľa. Preto sú na mieste otázky ako je to s Božím kráľovstvom? Pri tomto uvažovaní si pomôžeme Katechizmom Katolíckej cirkvi. Kristovo kráľovstvo nie je čosi fiktívne, mohli by sme povedať tiež idealistický sen. „Nebeské kráľovstvo založil na zemi Kristus. Toto kráľovstvo žiari ľuďom v Kristovom slove, v jeho skutkoch […]

Zdieľaj:

Continue reading


Mesiac október ako príležitosť

Vieme dobre, že mesiac október je mesiacom zasväteným Presvätej Bohorodičke. Začal sviatkom Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, ktorý nás vždy veľmi dobre nasmeruje a duchovne naladí. Obráti našu pozornosť od každodenných starostí k večným pravdám a  skutočnostiam, ktoré sú z pohľadu večnosti tie najdôležitejšie. Predovšetkým je potrebné pre každého jedného z nás spoznať v nej, v Presvätej Bohorodičke, starostlivú matku. Matku, […]

Zdieľaj:

Continue reading