Oslávme narodeniny najlepšej Matky

Oslava narodenín je príležitosťou k stretnutiu v rodinnom kruhu. Je príležitosťou k upevneniu dobrých vzťahov, pretože zo vzťahov človek žije.

Začiatkom septembra je už tradične v košickej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky. Je to príležitosť prijať pozvanie Matky, ktorá je aj našou matkou, nie len Božou matkou (porov. Jn 19,26-27). Sv. Alfonz hovorí: „Mária je najnežnejšou Matkou ľudského pokolenia, je útočiskom hriešnikov“.

Ale aj od detí mnoho záleží. Či prídu, či majú účasť na teple materinskej lásky. Preto prijmite pozvanie na duchovnú obnovu a odpustovú slávnosť v katedrále. Je to pozvanie našej nebeskej Matky, ktorá nás vedie k Synovi, ktorý jej nič neodoprie.

Prijmite pozvanie započúvať sa v prostredí Cirkvi do duchovnej múdrosti o rodine, o živote, o riešeniach, ktoré ponúka Boh. A vrcholom všetkého nech je eucharistia, sv. liturgia, kde pred Božiu tvár prinášame svoje každodenné námahy a prácu, z ktorej je chlieb a víno, ktoré sa v Cirkvi stávajú Kristom. Takéto smerovanie kresťana je zvlášť dnes nevyhnutné. Aby sa nestratil, aby nestratil životnú radosť a smer do plnosti Božieho kráľovstva.

Zdieľaj: