Nedeľa o porazenom

Dnešná nedeľa nesie názov Nedeľa o porazenom. Pripomeňme si dôležité skutočnosti z evanjeliovej udalosti, ktorá sa udiala pri rybníku Betsata. Bol to rybník, pri ktorom ležalo veľa chorých, z ktorých jeden bol aj náš ochrnutý. Oproti iným mal obrovskú nevýhodu, pretože pri zázraku, keď anjel zvíril vodu v rybníku a mal byť niekto uzdravený, nijako nemohol zostúpiť do zvírenej vody.

Pozoruhodné na evanjeliovom príbehu je, že evanjelista Krista považuje nekompromisne za lekára našich duší a tiel, samozrejme aj ochrnutého. Mnohokrát sa stáva, že robíme čosi veľmi podobné, ako robil tento ochrnutý. Riešiac nejakú neschopnosť, nejaké ochrnutie, prichádzame na určité vychýrené miesto, kde očakávame pomoc od niekoho neobyčajného. V evanjeliu sa nám však ponúka pravda o tom, že Boh sám prichádza na pomoc nám slabým. Nie že by sa nemohlo stať, že na svoje dielo použije svojho anjela, alebo aj človeka. Samotné dejiny spásy a Cirkvi svedčia o tom, že tomu tak mnohokrát bolo. Toto však nie je pravidlom. Aj uzdravenie ochrnutého je toho dôkazom.

Ak sme teda v ťažkostiach, dajme sa do reči s Kristom. Na jeho otázku „Chceš ozdravieť“ (Jn 5,6) nešpekulujme príliš s odpoveďou. Radšej rýchlo odpovedzme áno. Veď človek, ktorý nie je ochrnutý má menší kríž, menšie trápenie. Stavajme však svoje uzdravenie na Kristovi, na dôvere ku Kristovi.

To „vstaň“ je veľmi podobné tomu neuveriteľnému Kristovmu vzkrieseniu, s ktorým nik, ani apoštoli, nepočítali. Pravdepodobne nepočítal ani ochrnutý s tým, že jeho zdravie mu prinesie Kristus. O to väčšie prekvapenie prežil, keď vstal zo svojho lôžka. Hľaďme na Krista ako na Pána, ktorý aj takého veci dokáže, pretože chce. Žime s Ním a čerpajme z Neho v prostredí Cirkvi. On nás, mnohokrát porazených a padnutých, bude stavať na naše nohy.

Zdieľaj: