Narodenie Panny, Matky

Vstupujeme do nového cirkevného roka. Nech je pre nás požehnaným časom. Požehnanie pre naše dni je však vždy spojené s Bohom. Z neho vychádza, On žehná. Presvätá Bohorodička nám vždy ukazuje cestu k Bohu, ktorý nás žehná a posväcuje. A my žijeme v plnosti, keď Kristovi v sebe dávame priestor. V tomto nám zakaždým pomáha pohľad na Presvätú Bohorodičku, ktorej sviatok Narodenia ideme uprostred Cirkvi osláviť.

Cirkev zvyčajne neoslavuje deň pozemského narodenia svätých, ale ich deň narodenia pre nebo, teda skončenia pozemského života. Výnimkou sú dvaja najväčší svätci v Cirkvi: Prečistá Bohorodička a  sv. Ján Krstiteľ. Preto sa v liturgickom kalendári slávi nie len ich nebeské, ale aj ich pozemské narodenie.

Jeden z veľkých sviatkov, ktorý sa slávi začiatkom nášho cirkevného roka je sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Ide o veľmi radostný sviatok, lebo, ako hovorí tropár, narodenie Bohorodičky zvestovalo radosť celému svetu, veď z nej zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš.

Pred nami je týždeň duchovnej obnovy. Budeme „hľadieť“ na Bohorodičku a duchovne premýšľať nad jej službou spoločenstvu Cirkvi. Cez víkend vás potom pozývame na eparchiálnu odpustovú slávnosť v katedrále. Nájdime si čas na modlitbu počas nasledujúcich dní, aby sme sa od Bohorodičky naučili aj to, čo znamená prijať požehnanie od Boha.

Zdieľaj: