Jarná zbierka na charitu – 21. 02. 2021

Milovaní bratia a sestry,

V priloženom dokumente zverejňujeme list o Jarnej zbierke na Charitu a prosíme o príspevok na naše spoločné sociálne dielo.

Výnosy môžete zaslať:

  • poštovým poukazom;
  • vkladom na účet Prima banky: IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409
    • variabilný symbol: 1120
    • správa pre príjemcu: názov farnosti alebo meno a priezvisko (súkromné osoby).

Všetkým dobrodincom zo srdca „Pán Boh zaplať!“.

 

Zdieľaj: