Stretnutie Pána

Na budúcu sobotu budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento sviatok nás uvádza do udalosti, ktorá je opísaná v svätom evanjeliu podľa Lukáša (Lk 2, 22-39). O tom, že je to starobylý sviatok, podávajú svedectvo aj tieto slová: „Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ Takto nám v […]

Zdieľaj:

Continue reading


Narodenie Pána, Vianoce

Vianoce sú sviatky radosti. Aj keď s pravdivosťou tohto tvrdenia sa zhodujú takmer všetci, v reálnom živote to nie je až také jednoznačné. S Vianocami sa totiž v životoch mnohých ľudí spája smútok. Ak by sme príčiny toho skúmali detailnejšie, zistili by sme, že ten smútok pramení hlavne z narušených vzťahov. Teda nie sú zďaleka iba problémy finančného charakteru. Jestvuje […]

Zdieľaj:

Continue reading