Zverme sa pod ochranu Presvätej Bohorodičky

Čochvíľa budeme sláviť sviatok Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Jeho základ tvorí udalosť z 10. storočia. Vtedy sa blaženému Andrejovi v blachernskom chráme v Konštantínopole počas jeho obliehania zjavila Bohorodička. V synaxáre nachádzame: „Raz prišiel počas nočného bdenia pred nedeľou Andrej Jurodivý (blázon pre Krista) do blachernského chrámu, kde sa uchovávalo rúcho a omoforion (veľká šatka na hlavu) Božej Matky. […]

Zdieľaj:

Continue reading


Oslávme narodeniny najlepšej Matky

Oslava narodenín je príležitosťou k stretnutiu v rodinnom kruhu. Je príležitosťou k upevneniu dobrých vzťahov, pretože zo vzťahov človek žije. Začiatkom septembra je už tradične v košickej katedrále eparchiálna odpustová slávnosť Narodenia Presvätej Bohorodičky. Je to príležitosť prijať pozvanie Matky, ktorá je aj našou matkou, nie len Božou matkou (porov. Jn 19,26-27). Sv. Alfonz hovorí: „Mária je najnežnejšou Matkou […]

Zdieľaj:

Continue reading