Príhovor vladyku Cyrila Vasiľa o nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie

Košice, 29. marec (TSKE) V nedeľu 29. marca vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, sa prostredníctvom videa prihovoril veriacim na tému nemožnosti prijať sviatosť zmierenia a eucharistie. Zároveň vysvetľuje podstatu dokonalej ľútosti a duchovného svätého prijímania. Text príhovoru: Milí bratia a sestry, Nová situácia rôznych obmedzení v ktorej sa kvôli epidémii nachádzame vyžaduje […]

Zdieľaj:

Continue reading