Pýcha je veľmi škodlivá

Dnešná nedeľa je prvá nedeľa Pôstnej triódy a začína ňou predpôstne obdobie. Predpôstne obdobie nás má správne pripraviť na pôstne obdobie, na čas Veľkého pôstu. Má to svoj veľký význam, pretože je potrebné pripraviť svoje srdce, možno tiež povedať aj myseľ, aby sme videli dôvody pre pôst. Pre pôst, ako ho vidí Cirkev, ktorá ako starostlivá […]

Zdieľaj:

Continue reading


Stretnutie Pána

Na budúcu sobotu budeme sláviť sviatok Stretnutie nášho Pána Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Tento sviatok nás uvádza do udalosti, ktorá je opísaná v svätom evanjeliu podľa Lukáša (Lk 2, 22-39). O tom, že je to starobylý sviatok, podávajú svedectvo aj tieto slová: „Štyridsiaty deň po Bohozjavení sa tu slávi ozaj veľkými a slávnostnými obradmi.“ Takto nám v […]

Zdieľaj:

Continue reading


Narodenie Pána, Vianoce

Vianoce sú sviatky radosti. Aj keď s pravdivosťou tohto tvrdenia sa zhodujú takmer všetci, v reálnom živote to nie je až také jednoznačné. S Vianocami sa totiž v životoch mnohých ľudí spája smútok. Ak by sme príčiny toho skúmali detailnejšie, zistili by sme, že ten smútok pramení hlavne z narušených vzťahov. Teda nie sú zďaleka iba problémy finančného charakteru. Jestvuje […]

Zdieľaj:

Continue reading