LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

Vy ste pre nás najcennejší. Chod farnosti však vyžaduje aj isté finančné prostriedky. Keďže teraz sú verejné bohoslužby obmedzené, prosíme o akýkoľvek finančný dar na účet farnosti. Pán Boh zaplať všetkým darcom!

IBAN SK36 0900 0000 0000 8212 1980

 

Veľmi ďakujeme za dary, ktoré ste poslali na náš farský účet. 🙏

 

☝ Milovaní bratia a sestry,
aktuálne usmernenia týkajúce sa účasti na bohoslužbách zverejňujeme na záložke OZNAMY.

LOGOS TV
Eparchia KE

 

 

PONDELOK 18. 10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – utiereň (Z)
* * * 
12:00 – sv. liturgia (OTP)
* * * 
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (Zao)
18:00 – večiereň (Z)

 

 

UTOROK 19. 10.

Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. Náš prepodobný otec Ján Rilský

06:30 – sv. liturgia (Z)
07:30 – utiereň (Z)
* * * 
12:00 – sv. liturgia (OTP)
* * * 
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (CS) (Zao)
18:00 – večiereň (Z)

 

 

STREDA 20. 10.

Svätý veľkomučeník Artemios

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – utiereň (Z)
* * * 
12:00 – sv. liturgia (OTP)
* * * 
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (Zao)
18:00 – večiereň (Z)

 

 

ŠTVRTOK 21. 10.

Náš prepodobný otec Hilárion Veľký

06:30 – sv. liturgia (Z)
07:30 – utiereň (Z)
* * * 
12:00 – sv. liturgia (OTP)
* * * 
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (CS) (Zao)
18:00 – večiereň (Z)

 

 

PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

22. 10.

Svätý, apoštolom rovný, Aberkios Divotvorca,
hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
07:30 – utiereň (Z)
08:30 – sv. liturgia (Maď.) (Z)
* * * 
12:00 – sv. liturgia (OTP)
* * * 
16:30 – modlitba posvätného ruženca
17:00 – sv. liturgia (Zao)
18:00 – večiereň (Z)

 

 

SOBOTA 23. 10.

Svätý apoštol Jakub, Pánov brat podľa tela

06:30 – sv. liturgia (CS) (Z)
* * *
17:00 – veľká večiereň (Z)
18:00 – sv. liturgia (Zao)

 

 

NEDEĽA

22. po Päťdesiatnici

24. 10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

06:30 – utiereň (Z)
07:30 – sv. liturgia (OTP)
09:00 – sv. liturgia (CS) (Zao)
10:30 – sv. liturgia zameraná na deti (Zao)
12:00 – sv. liturgia (Maď.) (Z)
* * *
15:30 – sv. liturgia (Z)
17:00 – sv. liturgia sv. apoštola Jakuba (Zao)

 

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

(Z) – 1 osoba na 15 m2, povinný zoznam účastníkov
(OTP) – maximálne 25 % kapacity, povinný zoznam účastníkov
(Zao) – bohoslužba je iba pre plne zaočkovaných proti COVID-19, povinný zoznam účastníkov

 

Zdieľaj: