LITURGICKÝ PROGRAM – KATEDRÁLNY CHRÁM

 

LOGOS TV
Eparchia KE

 

PONDELOK 25. 09.

Prepodobná matka Eufrozína

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


UTOROK 26. 09.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


STREDA 27. 09.

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. (Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferatského monastiera)

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


ŠTVRTOK 28. 09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. (Svätý Václav, české knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona)

06:30 – sv. liturgia
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia (CS)
17:45 – večiereň


PIATOK

🐟 zdržanlivosť od mäsa

29. 09.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

06:30 – sv. liturgia (CS)
07:30 – utiereň
12:00 – sv. liturgia
* * *
16:30 – posv. ruženec
17:00 – sv. liturgia
17:45 – večiereň


SOBOTA 30. 09.

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

06:30 – sv. liturgia (CS)
* * *
17:00 – veľká večiereň s lítiou

18:00 – sv. liturgia


NEDEĽA

18. týždňa po Päťdesiatnici

sviatok

01. 10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec

06:30 – utiereň
07:30 – sv. liturgia
09:00 – sv. liturgia (CS)

10:30 – sv. liturgia so zameraním na deti
12:00 – sv. liturgia (Maď.)

* * *
15:00 – sv. liturgia (UA)
17:00 – večiereň
18:00 – sv. liturgia

Po sv. liturgiách bude myrovanie.

 

Vysvetlivky:

(CS) – bohoslužba je v cirkevnoslovanskom jazyku
(Maď.) – bohoslužba je v maďarskom jazyku
(UA) – bohoslužba je v ukrajinskom jazyku
Ak nie je vyznačené ináč, bohoslužba je v slovenskom jazyku.

Zdieľaj: