Pomoc Ukrajine

Milovaní bratia a sestry,

ľuďom z Ukrajiny môžeme pomôcť:

  • prispieť v chráme;
  • poslať finančný dar na účet, ktorý je na farskej stránke, eparchiálnej stránke alebo na IBAN SK98 0200 0000 0032 5506 0551 (variabilný symbol: 10);
  • priniesť balíček hygienických potrieb;
  • priniesť trvanlivé potraviny;
  • kto by ste vedeli poskytnúť ubytovanie, oznámte nám to na farskom úrade, vytvárame databázu;

Všetkým dobrodincom zo srdca „Pán Boh zaplať!“.

 

Zdieľaj: